Menu Zamknij

Wizyta Duszpasterska/Kolęda 2024′

Głównym celem Kolędy jest wspólna modlitwa, błogosławieństwo domu i rodziny oraz rozmowa dotycząca życia duchowego /religijnego rodziny należącej do Parafii. Kolęda to wyraz realizacji kanonu 529 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi:

„Pragnąc, dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś niedomagają – roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspierać chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otaczać biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Starać się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popierać wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach”.

Planowana Kolęda w tym tygodniu: 

28.01.2024 r. – niedziela – 15:30 – zgłoszenia indywidualne

29.01.2024 r. – poniedziałek – 09:00 – Polichno

30.01.2024 r. – wtorek – 09:00 – Polichno

Gdyby ktoś nie mógł przyjąć Wizyty w dniu wyznaczonym może ją przełożyć na inny dogodny dla siebie termin. Będę wdzięczny za wcześniejsze zgłoszenie zmiany terminu Wizyty Duszpasterskiej osobiście lub telefonicznie …kontakt…