Menu Zamknij

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie po ostatniej Mszy świętej. W ważnych i pilnych sprawach można przyjść o każdej porze, a w razie nieobecności księdza można dzwonić pod nr telefonu: 882-325-111.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU:

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis z USC),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych,
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o ich praktykowaniu wiary,
 • w przypadku chrztu dziecka z innej parafii – zgoda od swojego Ks. Proboszcza.

Chrztu udzielamy w niedzielę i święta podczas Mszy świętej o godz. 12.oo. W przypadkach uzasadnionych chrzest może odbyć się w innym terminie. Prosimy o zgłaszanie chrztu miesiąc przed spodziewanym terminem, a nie mniej niż 2 tygodnie wcześniej. Przed chrztem odbywa się przygotowanie liturgiczne dla rodziców.

W razie zagrożenia życia chrzest może odbyć się natychmiast.

Rodzice chrzestni
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten kto jest katolikiem, przyjął już sakrament bierzmowania, prowadzi życie zgodne z wiarą i jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej (KPK 874).

Rodzice chrzestni powinni być praktykującymi katolikami, uczęszczającymi na niedzielną Mszę świętą, wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła.

Nie mogą być dopuszczone do tej funkcji osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, osoby niepraktykujące (Msza święta, spowiedź) oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację.

Główne obowiązki rodziców chrzestnych:

Rodzice chrzestni uczestniczą w świętych obrzędach z czystym sumieniem, pojednani z Bogiem, dlatego proszeni są, aby przystąpili do spowiedzi i Komunii Świętej. Chrzestni zobowiązani są do pomagania rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu dziecka.

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu,
 • opinia katechety,
 • w przypadku osób z innej parafii – zgoda od swojego Ks. Proboszcza.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka,
 • w przypadku dzieci z innej parafii – zgoda od swojego Ks. Proboszcza,
 • w przypadku dzieci uczących się w szkołach poza terenem parafii – zaświadczenie od katechety o pomyślnie zakończonym przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Narzeczeni mogą wcześniej zarezerwować sobie datę i godzinę ślubu, a powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej 3 miesiące przed datą ślubu.

Gdyby oboje byli spoza tutejszej parafii, muszą przedstawić Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno – duszpasterskich poza uprawnioną parafią wydane przez proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Dokumenty:

 • aktualne metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • zaświadczenie o katechezie przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński),
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
 • w przypadku gdy oboje narzeczeni są z innej parafii – ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ROZMÓW KANONICZNO – DUSZPASTERSKICH I POBŁOGOSŁAWIENIE MAŁŻEŃSTWA POZA PARAFIĄ ZAMIESZKANIA NARZECZONYCH.

PORADNICTWO RODZINNE w naszej parafii prowadzi p. Bielecka Dorota /dane kont. w Kancelarii parafialnej/

POGRZEB KATOLICKI

 • AKT ZGONU z USC,
 • KARTA PRZEZNACZONA DLA ADMINISTRACJI CMENTARZA,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych przed śmiercią, jeśli śmierć nastąpiła poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala),
 • jeśli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii należy przedstawić z parafii zamieszkania ZGODĘ NA POGRZEB POZA PARAFIĄ ZAMIESZKANIA.