Menu Zamknij

Wypominki

    

Za zmarłych zgłoszonych w Wypominkach modlimy się

przed Mszą świętą o godz. 8.oo w Węchadłowie oraz o godz. 10.oo i 12.oo w Górach.

Wypominki na rok 2021/2022 można zgłaszać do ks. Proboszcza.

Jeśli nie ma zastrzeżeń Wypominki będą opublikowane na stronie internetowej parafii.

Wypominki zamieszczone na stronie internetowej naszej parafii zawierają wszystkich zgłoszonych do modlitwy bez rozróżnienia na okres czytania w kościele: roczne (XI-X), półroczne (XI-IV), kwartalne (XI-I) i miesięczne (XI). 

W kościele to rozróżnienie zostało zachowane.

Ewentualne błędy lub zmiany prosimy zgłaszać do ks. Proboszcza …KONTAKT…

 

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Stanisława Stokłosę, 

++ księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+siostry zakonne pochodzące z parafii: +s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba, s. Adelę Dzierżak, s. Janinę Flisowską,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, 

+Mariana, ++ z rodz. Gościów i Dzierżaków,

++ z rodz. Zielińskich i Kowalskich,

+Marię Ciesielską,

+Jolantę Jędrszczyk, Józefa Kowalskiego, ++ z rodziny,

+Otolię, Józefa Ziębów, Helenę, Franciszka, Mariana Łękawskich,

+Ireneusza Leksa, ++ z rodz. Leksów, Mazurów, Majów, Jerzego Stępnia,

+Stanisława Golika, Ewę Krzysztofik, ++ z rodz. Patejów i Golików,

+Teresę Śpiechowicz, Józefę, Józefa Mierzwa, ++ z rodz. Kasprzyków i Śladkowskich, 

+Mieczysława, Rafała Ziębów, ++ z rodz. Kruków,

++ z rodziny Dzierżak i Papaj,

+Adama Sierpnia, Stanisława, Weronikę Mazur,

+Katarzynę, Władysława, Zofię, Kazimierza Ziółkowskich,

+Katarzynę, Władysława, Zofię, Kazimierza, Juliannę, Jana, Wiktorię Ziółkowskich, Karolinę, Jana, Stefana Wojciechowskich, Stanisławę, Stanisława Gajos.

+Juliana, Józefę, Czesława Zielińskich,

+Irenę, Andrzeja Kuc, Wandę Chudzik, Katarzynę, Edwarda Karbowniczek, Krystynę Komur,

+Józefa, Genowefę Skoczek,

+Piotra, Konstancję, Edwarda, Wandę, Juliana, Zofię, Stanisława, Reginę Mazurów, Piotra, Małgorzatę Tazbir, Władysławę, Henryka Stradomskich, ks. Jana Koczaja, ks. Jana Cygana, ks. Antoniego Michońskiego, ks. Władysława Jakubka, ++ poległych na wojnie, ++ w czyśćcu cierpiących,

+Zygmunta, Zofię, Walentego Ziębów,

+Józefa, Genowefę, Władysławę Gnidzińskich,

+Zdzisława Jarosa, ++ z rodz. Jarosów i Ptaków,

+Roberta Komóra,

+Władysława, Irenę Sokołowskich, ++ z rodz. Sokołowskich i Kowalskich, Helenę, Janusza Krasnodębskich, Ludwika Malinowskiego,

+Mariannę, Ludwika, Magdalenę, Jana, Władysława Dzierżaków,

++ z rodz. Ziółkowskich, Kubików, Dzierżaków i Mucha,

+Mieczysława, ++ z rodz. Dzierżaków i Felisów,

+Tadeusza, Artura Włodarskich, Anielę, Mieczysława Bartosińskich, ++ z rodziny,

+Mariolę Lach,

 

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła, kaplicy i parafii…

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Juliana Bednarka, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Tadeusza Skrzyniarza, o. Huberta Matuszczyka,

++księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+siostry zakonne pochodzące z parafii: +s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba, s. Adelę Dzierżak, s. Janinę Flisowską,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów,

+Jacka Kamińskiego, 

+Mariannę, Stanisława, Marka Owczarków, ++ z rodz. Świetlików i Owczarków,

+Genowefę, Antoniego, Józefa, Antoniego, Katarzynę Strączkiewiczów, Wojciecha, Karolinę Młyńczaków, Florentynę, Stefana, Zdzisława Oborów, ++ z rodziny,

+Czesława, Stanisławę, Stanisława, Krystynę Ziębów, Józefa, Władysławę, Jana Strączkiewiczów, Zofię, Szczepana Kurczynów, Eleonorę Reimer,

+Bronisławę, Franciszka Łaptos, Józefę, Adama Zaborowskich,

+Zofię, Władysława Pawlików, Ludwikę, Andrzeja, Kacpra, Józefa Kwietniów, Marię, Zbigniewa, Marka Skibów,

+Zofię, Annę Sękacz, Janinę, Stanisława Ofanowskich, Franciszkę, Marcina Kierkowskich, ++ z rodziny,

+Halinę, Zenona Szymańskich,

+Władysławę, Franciszka Szymańskich, Mariannę, Henryka Strączkiewicz,

+Mariana, Michalinę, Aleksandra, Grzegorza, Mariannę, Tomasza Siwek, Stanisława, Helenę, Zdzisława Białczyk, Wincentego, Jadwigę Cak, Annę Mitręga, ++ z rodz. Białczyk, Siwek i Cak,

+Janinę, Stanisława Świetlików, Bogdana Mazurkiewicza, ++ z rodz. Świetlików i Bernasików,

+Cecylię, Franciszka, Stefana, Bronisławę Rosik, Stanisława, Janinę Świetlik, Zofię, Helenę, Stanisława Zawora,

+Stefanię, Jana, Józefa Kasprzyków,

+Pelagię, Mariana Zawora, Kazimierza Strączka, Romana Przeniosło,

+Weronikę, Stefana Młyńczaków, Felicję, Władysława Kubików,

+Ludwikę Pasternak,

+Józefę, Jacka Młyńczak, ++ z rodz. Młyńczaków i Pasternaków,

+Władysława Strączka,

+Zofię, Franciszka, Stefana, Henryka Strączków,

+Czesława Kierkowskiego,

+Władysławę, Zygmunta Kot, Irenę, Stanisława, Teresę Młyńczak, Stanisława, Annę Musialik, Stanisławę Szmal,

+Wojciecha, Józefę Modelskich,

+Katarzynę Modelską, Otolię Przęzak, Mariannę, Józefa Kierkowskich,

+Wiesławę, Józefa Zachariasz, Józefa Włodarskiego,

+Zofię, Stefana Strączek,

+Czesława, Juliana, Zofię Kocjan, Józefa, Mariannę, Stanisławę Florczyk,

+Helenę, Romana Ziółkowskich,

+Stanisława, Otolię Symber,

+Henryka, Stanisława, Katarzynę Kocjan, Zofię, Bolesława Lozio,

+Zofię, Jana, Stefanię, Józefa Ciepierskich, Stanisława Pawlika,

+Zofię, Franciszka Ciepierskich,

+Leokadię, Ewę, Leona Strączek, Antoninę, Władysława Szostak,

+Stanisławę Bielecką,

+Stanisława, Annę, Stanisława Sosińskich, Marię, Michała Kasprzyków,

+Anielę, Wawrzyńca, Józefa Lach,

+Romana, Franciszka, Józefę Sosińskich, Mariannę, Stanisława Sobczyków,

+Mariannę, Stanisława Kaleta,

+Antoniego, Ludwikę Kaleta, Helenę, Genowefę, Józefa Lach,

+Tomasza, Józefa Młyńczaków,

+Mariannę, Leona, Januarego Grątkiewicz,

+Zofię, Edwarda, Franciszkę, Józefa Sosińskich, Bożysławę Łyś, Ewę Mołdoch, Józefę, Mariana, Stanisława Sarnów,

+Rafała, Mieczysława Ziębów, ++ z rodz. Piasków,

+Janinę, Władysława Pasternaków, Marię, Stanisława Sroka,

+Stanisławę, Stanisława Kwiecień, Teofilę, Kazimierza Marcinkowskich, Leszka Sapotę,

+Teresę, Romana, Ludwikę, Stanisława Kot, Władysława, Janinę Cepak, Antoninę Cieślik,

+Jana, Wiktorię, Piotra Zachariaszów,

+Władysława, Adelę Pasternak, Władysława, Stanisława, Bronisławę Lach,

++ z rodziny Chabińskich i Ryńskich,

+Andrzeja Strączkiewicza,

+Wiktora Wyczyńskiego, Antoninę, Władysława Szostak, ++ z rodz. Wyczyńskich i Szostaków,

+Janinę, Stanisława Matuszczyk, Jana, Zofię Sosińskich, Marię, Marcina Gruczoł,

++ z Rodziny Matuszczyków i Sosińskich,

+Marię Kasprzyk, Jerzego Tobołę,

+Wiesława Puchałę,

+Jacka, Janinę, Władysławę, Stanisława, Danutę Strączek,

+Walerię, Stanisława Wojciechowskich,

+Mariannę Sobczyk,

+Wiktorię, Władysława Dębskich, Kazimierę, Helenę, Mieczysława, Józefa Sikorów, Marię, Czesława Dzieniów,

+Józefa Witesa,

+Walentego, Wiktorię Wites, Zofię, Stefana Pieterwas,

+Władysława, Helenę, Adama Chabińskich, Henryka Młyńczaka,

+Józefę Matuszczyk, Piotra Stawiarskiego, Mariannę, Piotra Pasternaków,

+Mariana, Józefę Hanas,

+Kazimierza, Tadeusza, Grzegorza Wites, Annę, Stanisława Stanek,

+Ludwikę, Michała Wojciechowskich, Władysławę, Aleksego Stanek,

+Jadwigę, Bolesława, Alinkę Kocjan,

+Marię, Stanisława Ciszków,

+Mariannę, Józefa Swat, Ludwikę, Stanisława Ciszków,

+Halinę, Zygmunta Szafirskich, ++ z rodz. Szafirskich, Kasprzyków i Urban,

+Helenę, Stanisława Puchała, ++ z rodz. Puchała i Sowa,

+Marię, Pawła, Danutę, Romana Michno, Stanisławę, Józefa, Piotra Łaptos, ++ z rodziny,

+Halinę, Czesława, Józefę, Stanisława Ryńskich,

+Władysławę, Stanisława, Leokadię Kwiecień,

+Janinę, Henryka Zielińskich, ++ z rodz. Zielińskich i Puchałów,

+Zbigniewa, Czesławę, Stefana, Marka Jakubowskich,

+Romana, Zofię, Romana Toporskich,

+Janinę, Mieczysława Sokołowskich,

+Wiesława, Józefa, Zofię Buskich,

+Tadeusza Kasprzyka, Jana, Ludwikę, Stanisławę Stefańskich,

+Zofię, Jana Toboła,

+Zofię, Władysława Ryńskich, Zenonę, Stanisława Pastuszka, Mariannę, Stanisława Motyczyńskich, Leona, Stanisławę Kędzierskich,

+Romana, Stanisławę, Jana Strączkiewicz, Franciszkę, Wawrzyńca, Józefa Pawlików, Józefa, Janinę, Piotra, Władysławę Górczyńskich, Marcina, Agnieszkę Bębenek, Ryszarda Stanka, Marzenę Brożek, Zofię Bębenek,

++ z rodziny Strączkiewiczów, Pawlików i Górczyńskich,

+Jerzego, Henryka, Marię, Stanisława Wójcików, Otolię, Stanisława Symber,

+Jana, Józefę, Jana, Stanisławę Piwowarskich, Zofię, Antoniego Boksa,

++ z rodz. Dzierżaków, Czerkaskich i Schabów,

+Zygmunta Mazura,

++ z rodz. Dzierżaków, Golików i Lutych,

++ z rodziny Blachów,

++ z rodziny Kocjanów i Węglińskich,

+Józefa, Zygmunta Walczak, ++ z rodz. Walczak i Gręda, Barbarę Romualda Jara, ++ z rodz. Jara i Meler,

+Helenę, Józefa Ćmakowskich,

+Józefę, Władysława Matuszczyków,

+Stefanię, Stanisława, Krzysztofa Młyńczaków,

+Zygmunta, Zofię, Józefa Wites, Henryka Stanka,

+Józefa, Leszka Ziółkowskich,

+Edwarda Grzybczaka, Stanisławę, Władysława, Zofię Sobczyk,

+Agnieszkę, Zygmunta, Stanisława, Jana Matuszczyków,

+Katarzynę, Stanisława Jędrszczyków,

+Jerzego Kita,

+Władysława, Dorotę, Konstantego Sikora, Antoniego, Józefę Marzec,

+Kazimierza, ++ z rodz. Symbrów, Strączków, Ciepierskich,

+Helenę, Karola, Anielę Cepak, Janinę, Stanisława Dzierżak, Emilię, Stefana Pasternak,

+Felicję, Władysława, Janinę Szostak,

 ++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii…

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Franciszka Żarskiego, ks. Zygmunta Paszewskiego, o. Stanisława Paszewskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Czerwika, ks. Tadeusza Skrzyniarza, ks. Stanisława Stokłosę,  ks. Juliana Bednarka,

++księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+siostry zakonne pochodzące z parafii: +s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba, s. Adelę Dzierżak, s. Janinę Flisowską,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, 

+Marię, Jana Wotlińskich, ++ z rodz. Śliwów i Wotlińskich,

+Reginę Godlewską, Annę Czurma,

+Reginę Magdziarz, Zofię, Waleriana Głowacz,

+Karolinę Miśta, Annę Wesołowską,

+Juliana Słonia,

+Józefa, Genowefę, Józefa, Józefę, Zbigniewa Symber, Jana, Julię Nowaków,

+Jakuba, Adelę, Aleksandra, Ryszarda, Stanisława, Dariusza, Anielę, Alicję Kwiecień, ++ z rodziny,

+Zofię, Feliksa Bieleckich, Michalinę, Wacława Piekarskich,

+Władysławę, Jana Cepak,

+Marię, Antoniego Marmuźniak, Barbarę, Czesława Ziętarskich, Jana, Stanisławę Wiciejowskich, ++ z rodz. Leńdźwa, Marmuźniak i Bernasik,

++ z rodz. Dębskich i Kisielewskich, Jarosława Stawiarskiego,

+Władysławę, Genowefę, Józefa, Piotra Gnidzińskich,

+Szczepana Ciombor,

+Mariannę, Stefana Żak, Annę, Helenę Bałaga,

+Walentego, Józefę Maj, Juliana, Zuzannę Mędrych,

+Władysława, Stanisławę, Henryka, Krystynę Sobczyków, Władysława Smogura, ++ z rodz. Sobczyków, Wojtasików, Smogurów,

+Władysława, Helenę, Stefana, Henryka Szymańskich, Marię Schab, Mariannę, Michała Góraków,

+Mariannę, Mieczysława, Marka Lach, Wiesławę, Stanisława, Wojciecha Młyńczaków, Olgę Nowak,

+Janinę, Henryka, Leszka, Annę, Józefa Matura, Zdzisława Szałaj,

+Annę, Stanisława Wrona, Magdalenę, Jakuba Kwiecień, ++ z rodz. Wronów i Kwietniów,

++ z rodz. Mentlów i Kucharskich,

+Janinę, Jana, Pawła Tyburczyków, Helenę, Bolesława, Sławomira Kowalczyków,

+Annę, Mieczysława, Stefana, Łucję, Wojciecha Flisowskich, Elżbietę, Romana Szymik,

+Genowefę Socha, ++ z rodziny Pękalskich i Socha,

+Zofię, Henryka, Zofię, Piotra, Wojciecha Hanas, Katarzynę, Marcina, Kazimierza Kwiecień, ++ z rodz. Lolo, Grzyb, Żuber, Hanas, Kwiecień,

+Władysława, Józefę Strączkiewicz,

+Rozalię, Józefa, Wojciecha, Jerzego, Rafała Ziębów, Martynę, Jana Makarewicz, Zofię, Stefana Chaberek, ++ z rodziny,

+Józefę, Józefa, Kazimierza, Józefa Ciszek,

+Genowefę, Franciszka, Stanisława Malechów,

+Adama, Helenę, Stefana Zachariaszów,

+Władysławę Zachariasz, Zdzisława, Juliana, Katarzynę Zachariasz,

+Józefa, Zofię, Stefana, Katarzynę, Bogusława Kędzierskich,

+Stanisława Bakalarza,

+Zofię, Annę, Józefa Pasternaków, Janinę Kwiecień, Jerzego Stanka,

+Jana, Krystynę Świetlików,

+Romana, Helenę Strączkiewiczów,

+Zofię, Józefa Sowa, Stanisławę, Leona Kędzierskich,

+Waldemara Lizaka, Władysławę, Stanisława, Józefa Grochowinów, Mariannę, Andrzeja, Łukasza Ziębów, Teklę Komór, Piotra Mazura,

+Rafała Ziębę,

+Ludwikę, Józefa Żak, Jana, Aleksandra Kozioł, Katarzynę, Zofię, Władysława, Józefa, Błażeja Kwiecień,

+Mariannę, Jana, Stanisława, Stefana Ryńskich, Władysława Kota,

+Janinę, Henryka Jobczyk,

+Jana Kluskę, Beatę Gołpyś,

+Bogdana Wojciechowskiego, Irenę, Józefa Lozio,

+Zofię, Mariana Domagałów, Mariannę Lepiarz, Zenona Słaby, Mirosława Kosno,

+Tadeusza, Wiktorię, Stefana Pituła,

+Juliusza Skibę, ++ z rodz. Skibów i Wyczyńskich,

+Urszulę, Stanisława, Helenę, Józefa Strączek, Józefa, Helenę, Henryka Szałowskich,

+Marię, Piotra Buskich, ++ z rodz. Buskich i Nurkowskich,

+Marię, Edwarda Prażak,

+Helenę, Henryka Ryńskich,

+Agnieszkę, Helenę, Stanisława, Kazimierza Wites,

+Piotra, Marię Puchała,

+Irenę, Bronisława Strączek, Stanisława, Józefę Strączek, ++ z rodziny,

+Stanisławę, Jana Lozio, Adama Strączka, Zofię, Adolfa Mitręga,

+Natalię, Jana Wypych, ++ z rodz. Wypych i Gil,

+Władysława Młyńczaka,

+Annę, Tadeusza, Antoniego Mrozik, Józefa, Mariannę Siwek, Zofię, Tomasza Mucha, ++ z rodziny,

+Stanisława Dąbka, Genowefę, Stefana Jończyk, Bolesława Lach, Dariusza Bieleckiego,

+Natalię, Stanisława, Tadeusza Strączków, Józefa, Krystynę Kasprzyków,

+Mieczysława, Władysławę, Jana Klamkę,

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii…

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.