Menu Zamknij

Wypominki

    

Za zmarłych zgłoszonych w Wypominkach modlimy się

przed Mszą świętą o godz. 8:00 w Węchadłowie oraz o godz. 10:00 i 12:00 w Górach.

Wypominki na rok 2023/2024 można zgłaszać do ks. Proboszcza.

Jeśli nie ma zastrzeżeń Wypominki będą opublikowane na stronie internetowej parafii.

Wypominki zamieszczone na stronie internetowej naszej parafii zawierają wszystkich zgłoszonych do modlitwy bez rozróżnienia na okres czytania w kościele: roczne (XI-X), półroczne (XI-IV), kwartalne (XI-I) i miesięczne (XI). 

W kościele to rozróżnienie zostało zachowane.

Ewentualne błędy lub zmiany prosimy zgłaszać do ks. Proboszcza …KONTAKT…

 

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Stanisława Stokłosę, ++księży, którzy posługiwali w tej parafii,

++siostry zakonne pochodzące z parafii: +s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba, s. Adelę Dzierżak, s. Janinę Flisowską,

+Stanisławę, Józefa Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, Alojzego, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów,

+Lucynę Sokołowską, Mariana Gościa, Helenę, Stanisława Skoczek, Ireneusza Leksa, Jadwigę Mazur,

+Annę, Feliksa Kucharskich, Stanisławę, Kazimierza Mentel, ++ z rodz. Mentel i Kucharskich,

+Stanisława Golika, Ewę Krzysztofik, ++ z rodziny Golików i Patejów,

+Ireneusza Leksa, ++ z rodz. Leksów, Mazurów, Helenę Skoczek, Jerzego Stępnia,

+Piotra, Konstancję Mazur, Piotra, Małgorzatę Tazbir, Helenę Skoczek, Juliana, Zofię, Jadwigę Mazur, Jana, Wiktorię, Felicję, Alfreda Maj, Stanisława, Reginę, Jana Mazur, Władysławę, Henryka Stradomskich, Edwarda, Wandę Mazur, ++ z tej rodziny,

+Jolantę Jędrszczyk, Józefa Kowalskiego, ++ z rodziny Kowalskich,
+Adama Sierpnia, ++ z rodz. Mazurów,

+Marię Ciesielską,

+Władysława, Witolda Zdonek, ++ z rodz. Zdonek i Flisowskich,

+Teresę Śpiechowicz, Józefę, Józefa Mierzwów, ++  z rodz. Kasprzyków i Śladkowskich,

+Juliana, Józefę, Czesława Zielińskich,

+Roberta Komóra, ++ z rodziny,

+Genowefę, Józefa Skoczek,

+Otolię, Józefa Ziębów, Helenę, Franciszka, Mariana Łękawskich,

+Władysława, Katarzynę, Kazimierza, Zofię Ziółkowskich,

+Katarzynę, Władysława, Zofię, Kazimierza, Juliannę, Jana, Wiktorię Ziółkowskich, Karolinę, Jana, Stefana Wojciechowskich, Jana Jędrszczyka, Stanisławę, Stanisława Gajos,

+Mariolę Lach,

+Zdzisława Jarosa, ++ z rodz. Jaros i Mucha, 

+Zygmunta, Zofię, Walentego Zięba, Genowefę, Józefa, Władysławę Gnidzińskich,

+Józefę, Władysława, Mieczysława, Władysława Papaj, Zofię, Jana, Bogumiłę Dzierżak,

+Irenę, Władysława Sokołowskich, ++ z rodz. Sokołowskich, Kowalskich, Ludwika Malinowskiego, ++ z rodz. Krasnodębskich,

+Mieczysława, Rafała Ziębów, ++ z rodz. Kruków,

++ z rodz. Dzierżaków, Ziółkowskich, Kubików i Mucha,

+Irenę, Andrzeja Kuc, Wandę, Franciszka Chudzik, Katarzynę, Edwarda Karbowniczek,

+Jana Jędrszczyka,

+Mariana Gościa,

+Jana Wciślińskiego, Kazimierza Zielińskiego, ++ z rodz. Zielińskich i Kowalskich,

+Jadwigę, Zofię, Juliana Mazur, Kazimierę, Józefa Jankowskich,

+Jana Ziębę, Mariannę, Władysława Góras,

+Zygmunta, Irenę, Andrzeja Kuc, Wandę, Franciszka Chudzik, Katarzynę, Edwarda Karbowniczek,

++

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła, kaplicy i parafii…

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Tadeusza Skrzyniarza, ks. Juliana Bednarka, o. Huberta Matuszczyka, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ++księży, którzy posługiwali w tej parafii,

++siostry zakonne pochodzące z parafii: +s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba, s. Adelę Dzierżak, s. Janinę Flisowską,

+Stanisławę, Józefa Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, Alojzego, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów,

+Jadwigę, Eugeniusza, Jacka Kamińskich, 

+Janinę, Stanisława Matuszczyków, ++ z rodz. Sosińskich i Gruczołów,

+Marię, Pawła, Danutę, Romana Michno, Stanisławę, Józefa, Piotra Łaptos, ++ z rodziny,

+Beatę, Stanisława Gołpyś, Anielę, Stanisława Strączek,

+Wiesława Puchałę,

+Zofię, Annę, Andrzeja Sękacz, Henryka Mroczka, Janinę, Stanisława Ofanowskich, Franciszkę, Marcina Kierkowskich, ++ z rodziny,

+Halinę, Zenona, Władysławę, Franciszka Szymańskich, Mariannę, Henryka Strączkiewiczów,

+Stanisławę, Stanisława, Czesława, Krystynę, Władysława Ziębów, Józefa, Władysławę, Jana Strączkiewiczów, Zofię, Szczepana Kurczynów, Eleonorę Reimer,

+Józefę, Jacka Młyńczak, ++ z rodz. Młyńczaków i Pasternaków,

+Cecylię, Franciszka, Stefana, Bronisławę Rosików, Janinę, Stanisława Świetlików, ++ z rodz. Zaworów,

+Eugeniusza, Marcina, Monikę Młyńczak, Ewę Nowosińską, Piotra Gruszkę,

+Tadeusza, Helenę Kasprzyk, Jana, Ludwikę, Stanisławę Stefańskich,

+Jana, Wiktorię, Piotra Zachariasz,

+Helenę, Romana Ziółkowskich,

+Zbigniewa, Czesławę, Stefana, Marka Jakubowskich, ++ z rodziny,

+Jana Kędzierskiego,

+Leona, Stanisławę Kędzierskich, Zofię, Władysława Ryńskich, Zenonę, Stanisława Pastuszka, Mariannę, Stanisława Motyczyńskich, Zofię, Jana Ryńskich,

+Weronikę, Stefana Młyńczaków, Felicję, Władysława Kubików,

+Zofię, Władysława Pawlików, Ludwikę, Andrzeja, Kacpra, Józefa Kwietniów, Marię, Zbigniewa, Marka Skibów,

+Ryszarda, Władysława, Adelę Pasternaków, Stanisława, Władysława, Bronisławę Lach,

+Marię Kasprzyk, Jerzego Toboła,

+Teresę, Romana, Ludwikę, Stanisława Kot, Janinę, Władysława Cepak, Antoninę Cieślik, Stanisława Pytlak,

+Andrzeja Strączkiewicza, ++ z rodziny,

+Józefę, Józefa, Zygmunta Walczak, ++ z rodz. Walczak i Gręda, Barbarę, Romualda Jara, ++ z rodz. Jara i Meller, 

+Stanisława, Janinę Świetlików, Bogdana Mazurkiewicza, Józefę Górecką, ++ z rodz. Świetlików i Bernasików,

+Anielę, Wawrzyńca, Józefa Lach,

+Stanisława Sosinskiego,

+Annę, Stanisława Sosińskich, Marię, Michała Kasprzyk,

+Romana, Franciszka, Józefę Sosińskich, Stanisława, Mariannę Sobczyków,

+Józefa Wites,

+Walentego, Wiktorię Wites, Zofię, Stefana Pieterwas,

+Wiesławę, Józefa Zachariasz, Józefa Włodarskiego,

+Zofię, Józefa, Wiesława Buskich,

+Kazimierza, Tadeusza, Grzegorza Wites, Ludwikę, Michała Wojciechowskich, Mariana, Józefę Hanas, Annę, Stanisława, Aleksego, Władysławę Stanek,

+Zofię, Edwarda, Franciszkę, Józefa Sosińskich, Ewę Mołdoch, Bożysławę Łyś, Józefę, Mariana, Stanisława Sarnów,

+Tomasza, Józefa Młyńczak,

+Helenę, Stanisława Cepak, Tadeusza Puchałę,

+Ludwikę Pasternak,

+Mariannę, Stanisława Kaleta,

+Ludwikę, Antoniego Kaleta, Helenę, Genowefę, Józefa Lach,

++ z rodz. Chabińskich i Ryńskich,

+Władysława Młyńczaka,

+Helenę, Romana, Stanisławę, Jana Strączkiewicz, Franciszkę, Wawrzyńca, Józefa Pawlików, Janinę, Józefa, Władysławę, Piotra Górczyńskich, Ryszarda Stanka,

+Helenę, Romana, Stanisławę, Jana Strączkiewicz, Franciszkę, Wawrzyńca, Józefa Pawlików, Janinę, Józefa, Władysławę, Piotra Górczyńskich, Ryszarda Stanka, Agnieszkę, Marcina Bębenków, Edwarda Kielisia, Marzenę Brożek, Zofię, Piotra Krzemień, Władysławę, Juliana Jędrszczyk, ++ z rodz. Strączkiewiczów, Pawlików i Górczyńskich,

++ z rodz. Dzierżaków, Golików i Luty,

+Jacka, Janinę Strączek, ++ z rodziny,

+Czesława Kocjan, Józefa, Mariannę, Stanisławę Florczyk, Juliana, Zofię Kocjan,

+Józefa, Władysławę, Stanisława Strączków,

+Henryka, Katarzynę, Stanisława Kocjan, Zofię, Bolesława Lozio,

+Felicję, Władysława Stawiarskich,

+Genowefę, Antoniego, Katarzynę, Antoniego, Józefa, Teresę, Tomasza Strączkiewiczów, Karolinę, Wojciecha Młyńczaków, Florentynę, Stefana, Zdzisława Oborów, ++ z rodziny,

+Helenę, Stanisława, ++ z rodz. Puchała i Sowa, Ryszarda, Anielę, Tadeusza Żak,

+Mariannę, Władysława Jobczyk, Stanisława, Władysławę, Mieczysławę Walczyk,

+Felicję, Władysława, Janinę Szostak,

+Jerzego, Henryka, Mariannę, Stanisława Wójcików, Jolantę, Janusza Stefańskich, Otolię, Stanisława Symber,

+Rafała, Mieczysława, ++ z rodz. Ziębów i Piasek,

+Ludwikę, Czesława Kierkowskich,

+Józefę, Wojciecha Modelskich,

+Mariannę, Józefa Kierkowskich,

+Zofię, Stefana Strączków,

+Władysława Strączka,

+Franciszka, Zofię, Stefana, Henryka Strączków,

+Helenę, Stanisława Pawlików,

+Zofię, Stefanię, Jana Ciepierskich,

+Halinę Ryńską, Stanisława, Józefę, Czesława Ryńskich,

+Wiktorię, Władysława, Otylię Dębskich, Marię, Czesława Dzieniów, Józefa, Helenę, Mieczysława, Kazimierę, Stanisława Sikorów, Marię Smoleńską,

+Agnieszkę, Helenę, Stanisława, Kazimierza Wites,

+Józefę Matuszczyk, Piotra Stawiarskiego, Marię, Piotra Pasternaków,

+Janinę, Mieczysława Sokołowskich, ++ z rodziny,

+Leokadię, Ewę, Leona Strączek, Antoninę, Władysława Szostak, Damiana Chabińskiego,

+Wiktora Wyczyńskiego, ++ z rodz. Wyczyńskich, Antoninę, Władysława Szostak,

+Katarzynę, Stanisława, Czesława Jędrszczyk,

+Janusza Mazura, Stanisławę, Hipolita Starosteckich,

+Stefanię, Stanisława, Krzysztofa Młyńczaków,

+Stanisławę Bielecką,

+Janinę, Władysława Pasternak, Marię, Stanisława Sroka, Zuzannę, Juliana Mędrych,

+Irenę, Henryka, Juliannę, Walentego Gładysz,

+Władysławę, Zygmunta Kot, Irenę, Stanisława, Teresę Młyńczak, Stanisława, Annę Musialik, Stanisławę Szmal, ++ z rodziny,

+Marię, Stanisława Ciszek,

+Franciszka, Helenę Matura, Irenę, Władysława Kozak, Józefa, Anastazję, Franciszka Ziółkowskich, Ludwikę Łaptos,

+Marię, Piotra, Mieczysława Buskich, Marię, Stanisława Nurkowskich,

+Magdalenę, Wincentego, Józefa, Władysława, Zofię, Wiesława, Zofię, Edwarda, Janinę Gręda, Helenę, Józefa, Władysława, Bartłomieja Schab, Jana, Eugenię, Henryka, Janinę, Stanisława Gręda, ++ z rodz. Walczak, Jara i Meller,

+Irenę, Bronisława, Józefę, Stanisława, Wiesława, Józefa Strączków,

++ z rodz. Kocjanów i Węglińskich,

+Stanisława, Otolię Symber,

+Helenę, Zygmunta, Stanisława, Jadwigę, Ludwika Zachariasz,

+Damiana, Irenę, Stefana, Genowefę, Ludwika Chabińskich,

+Władysławę, Stanisława, Leokadię Kwiecień,

+Jadwigę, Bolesława, Alinkę Kocjan,

++ z rodziny Blachów,

+Zofię Zawora,

+Witolda Kocjana, ++ z rodz. Strączków,

+Danutę, Romana Strączek, Walerię, Stanisława Wojciechowskich,

+Zygmunta, Zofię, Józefa Wites, Henryka Stanka,

+Józefę, Władysława Matuszczyków,

+Stanisławę, Stanisława Kwiecień, Teofilę, Kazimierza Marcinkowskich, Leszka Sapotę,

+Helenę, Józefa Ćmakowskich,

++ z rodz. Dzierżaków i Bieleckich,

+Jerzego Kita,

+Michalinę, Mariana, Aleksandra, Grzegorza, Tomasza, Mariannę Siwek, Wincentego, Jadwigę Cak, Helenę, Stanisława, Zdzisława Białczyk, Annę Mitręga, ++ z rodz. Białczyk, Siwek i Cak,

+Stanisławę, Stefana Strączek, Dorotę Słodczyk, Wojciecha Młyńczaka, Józefę, Henryka Hola,

+Józefa, Helenę, Józefa Pawłowskich,

+Jana, Zofię Toboła,

+Agnieszkę, Zygmunta, Stanisława, Jana Matuszczyków,

++

 ++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii…

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Franciszka Żarskiego, ks. Zygmunta Paszewskiego, o. Stanisława Paszewskiego, +Stanisława Czerwika, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Tadeusza Skrzyniarza, ks. Juliana Bednarka, ++księży, którzy posługiwali w tej parafii,

++siostry zakonne pochodzące z parafii: +s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba, s. Adelę Dzierżak, s. Janinę Flisowską,

+Stanisławę, Józefa Szymkiewiczów, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, Alojzego, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, 

+Marię, Jana Wotlińskich, ++ z rodz. Śliwów i Wotlińskich,

+Reginę Godlewską, Annę Czurma,

+Reginę Magdziarz, Zofię, Waleriana Głowacz,

+Karolinę Miśta, Annę Wesołowską,

+Annę Stanek, Romana Przeniosło, Zofię Kot, Zofię Grzybczak, Edmunda Bakalarza, Mirosława Walaska,

+Annę, Feliksa Kucharskich, Stanisławę, Kazimierza Mentel, ++ z rodz. Mentel i Kucharskich,

+Szczepana Ciombor,

+Zofię, Feliksa Bieleckich, Michalinę, Wacława Piekarskich,

++ z rodz. Symbrów i Nowaków, Jerzego Jakubiaka,

+Helenę, Jerzego Grabowskich,

+Zofię, Tadeusza, Zdzisława, Krzysztofa Zyguła,

+Waldemara Lizaka, Władysławę, Stanisława, Józefa Grochowinów, Andrzeja, Mariannę, Łukasza Ziębów, Piotra Robaka, Teklę Komór, Piotra Mazura,

+Jana Kluskę, Beatę Gołpyś,

+Jana, Krystynę Świetlik, ++ z rodz. Świetlików i Pasteczków,

+Władysławę, Jana Cepaków,

+Augustynę Leńdźwa, Marię, Antoniego Marmuźniak, Barbarę, Czesława Ziętarskich, Stanisławę, Jana Wiciejowskich, ++ z rodz. Leńdźwa, Marmuźniak i Bernasik,

+Stefanię, Jana, Józefa Kasprzyków,

+Janinę, Władysława, Helenę, Stefana, Henryka Szymańskich, Marię Schab, Mariannę, Michała Góraków,

+Zofię, Józefa, Katarzynę, Stefana, Bogdana Kędzierskich,

+Mariolę Jarosińską, Władysławę, Zdzisława Zachariaszów,

+Juliana, Katarzynę Zachariasz,

++ z rodz. Dębskich, Kisielewskich, Jarosława Stawiarskiego,

+Józefę, Halinę, Eugeniusza, Mariannę, Stefanię, Jana Słowików, Annę Pochopień, Halinę Żołądź, Helenę, Władysława Juszczyków, ++ w czyśćcu cierpiących,

+Ludwikę, Andrzeja Kwiecień,

+Janinę, Henryka, Leszka, Annę, Józefa Matura, Zdzisława Szałaj,

+Ludwikę, Józefa Żak, Jana, Aleksandra Kozioł, Katarzynę, Zofię, Władysława, Józefa, Błażeja Kwiecień,

+Janinę, Henryka Jobczyk,

+Mariannę, Stefana Żak, Annę, Helenę Bałaga,

+Martynę Makarewicz, Rozalię, Józefa, Wojciecha, Jerzego, Rafała Ziębów, ++ z rodziny,

+Mariannę, Mieczysława, Marka Lach, Wiesławę, Stanisława, Wojciecha Młyńczaków, Olgę Nowak,

+Józefę, Józefa, Kazimierza, Józefa Ciszków,

+Anielę, Mieczysława Bartosińskich, Tadeusza Włodarskiego, ++ z rodz. Bartosińskich i Włodarskich,

+Władysława, Józefę Strączkiewicz,

+Stanisławę, Jana Lozio, Adama Strączka, Zofię, Adolfa Mitręga,

+Walentego, Józefę Maj,

+Tadeusza, Wiktorię, Stefana Pituła,

+Stanisława Bakalarza,

+Mariannę, Józefa Swat,

+Helenę, Bolesława, Sławomira Kowalczyków, Pawła, Janinę, Jana Tyburczyków,

+Annę, Stanisława Wrona, Magdalenę, Jakuba Kwiecień,

+Juliusza Skibę, ++ z rodz. Skibów i Wyczyńskich,

+Kazimierza, Zofię, Stanisława Zawora, ++ z rodz. Szymańskich i Schabów,

+Władysława, Stanisławę, Henryka, Krystynę Sobczyk, Władysława, Józefę Smogór, ++ z rodz. Sobczyków, Wojtasików i Smogórów, Adama Rojek,

+Genowefę Socha,

+Zofię, Mariana Domagałów, Andrzeja Zarębę, Mariannę Lepiarz,

+Zofię, Józefa Sowa, Rajmunda, Leona, Stanisławę Kędzierskich,

+Annę, Mieczysława, Wojciecha, Łucję, Stefana Flisowskich, Elżbietę, Romana Szymik, ++ z rodziny,

+Zofię Kasprzyk,

+Bogdana Wojciechowskiego, Józefa, Irenę Lozio,

+Teodora, Stanisławę Sokołow, Czesława Lozio,

+Dionizę, Witolda Wójcików,

+Zofię, Franciszka Ciepierskich,

+Natalię, Jana Wypych, ++ z rodz. Wypych i Gil,

+Leokadię, Stefana, Józefa Lach, Urszulę Strączek, Marię, Kazimierza, Jerzego Dąbrowskich,

+Stanisława Dąbka, Genowefę, Stefana Jończyk, Bolesława Lach, Dariusza Bieleckiego,

+Natalię, Stanisława, Tadeusza Strączek, Krystynę, Józefa Kasprzyków,

+Felicję, Józefa Pasternaków,

+Tadeusza, Andrzeja, Marka Buskich,

++

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii…

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.