Menu Zamknij

Wypominki

    

Za zmarłych zgłoszonych w Wypominkach modlimy się

przed Mszą świętą o godz. 8.oo w Węchadłowie oraz o godz. 10.oo i 12.oo w Górach.

Wypominki na rok 2022/2023 można zgłaszać do ks. Proboszcza.

Jeśli nie ma zastrzeżeń Wypominki będą opublikowane na stronie internetowej parafii.

Wypominki zamieszczone na stronie internetowej naszej parafii zawierają wszystkich zgłoszonych do modlitwy bez rozróżnienia na okres czytania w kościele: roczne (XI-X), półroczne (XI-IV), kwartalne (XI-I) i miesięczne (XI). 

W kościele to rozróżnienie zostało zachowane.

Ewentualne błędy lub zmiany prosimy zgłaszać do ks. Proboszcza …KONTAKT…

 

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Stanisława Stokłosę, 

++ księży, którzy posługiwali w tej parafii,

++ siostry zakonne pochodzące z parafii: s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba, s. Adelę Dzierżak, s. Janinę Flisowską,

+Stanisławę, Józefa Szymkiewiczów, Franciszka, Stanisławę Czupryńskich, Mariannę, Władysława Szymkiewiczów,  ++ z rodz. Szymkiewiczów i Czupryńskich, 

+Mariana, ++ z rodz. Gościów i Dzierżaków,

+Marię Ciesielską,

+Stanisława Golika, Ewę Krzysztofik, ++ z rodziny Golików i Patejów,

+Juliana, Józefę, Czesława Zielińskich,

+Irenę, Władysława Sokołowskich, ++ z rodz. Sokołowskich, Kowalskich, Malinowskich i Krasnodębskich,

+Ireneusza Leksa, ++ z rodz. Leksów, Mazurów, Majów, Helenę Skoczek, Jerzego Stępnia,
+Piotra, Konstancję, Reginę, Jana, Stanisława, Zofię, Juliana, Wandę, Edwarda Mazur, Piotra, Małgorzatę Tazbir, Władysławę, Henryka Stradomskich,

+Jolantę Jędrszczyk, Józefa Kowalskiego, ++ z rodziny Kowalskich,

+Teresę Śpiechowicz, Józefę, Józefa Mierzwa, ++ z rodz. Kasprzyków i Śladkowskich,

+Katarzynę, Władysława, Zofię, Kazimierza Ziółkowskich,

+Katarzynę, Władysława, Zofię, Kazimierza, Juliannę, Jana, Wiktorię Ziółkowskich, Karolinę, Jana, Stefana Wojciechowskich, Jana Jędrszczyka, Stanisławę, Stanisława Gajos.

+Władysławę, Witolda Zdonek, ++ z rodziny,

+Mieczysława Dzierżaka, ++ z rodz. Dzierżaków i Felisów,

+Zygmunta, Zofię, Walentego Ziębów, Józefa, Genowefę, Władysławę Gnidzińskich,

+Mieczysława, Rafała Ziębów, ++ z rodz. Kruków,

+Roberta Komóra,

+Helenę Skoczek, ++ z rodz. Mazur i Skoczek, Jana Koczaja,

+Mariolę Lach,

++ z rodz. Zielińskich i Kowalskich, Jana Wciślińskiego,

++ z rodz. Papaj i Dzierżak,

+Otolię, Józefa Ziębów, Helenę, Franciszka, Mariana Łękawskich,

+Zofię, Juliana Mazurów, Kazimierę, Józefa Jankowskich, ++ z rodziny,

++ z rodziny Ziółkowskich, Kubików, Dzierżaków i Mucha,

++

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła, kaplicy i parafii…

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Juliana Bednarka, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Tadeusza Skrzyniarza, o. Huberta Matuszczyka,

++księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+siostry zakonne pochodzące z parafii: +s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba, s. Adelę Dzierżak, s. Janinę Flisowską,

+Stanisławę, Józefa Szymkiewiczów, Franciszka, Stanisławę Czupryńskich, Mariannę, Władysława Szymkiewiczów, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów,

+Jacka Kamińskiego, 

+Janinę, Stanisława Matuszczyków, ++ z rodz. Sosińskich i Gruczołów,

+Zygmunta, Zofię, Józefa Witesów, Henryka Stanka,

+Andrzeja Strączkiewicza,

+Cecylię, Franciszka, Stefana, Bronisławę Rosików, Janinę, Stanisława Świetlików, ++ z rodz. Zaworów,

+Eugeniusza, Marcina, Monikę Młyńczak, Piotra Gruszkę,

+Mariannę, Władysława, Grzegorza Cepak, Romana, Zofię, Romana Toporskich,

+Janinę, Stanisława Świetlików, Bogdana Mazurkiewicza, ++ z rodz. Świetlików i Bernasików,

+Marię, Pawła, Danutę, Romana Michno, Stanisławę, Józefa, Piotra Łaptos, ++ z rodziny,

+Józefę Matuszczyk, Piotra Stawiarskiego, Mariannę, Piotra Pasternaków,

+Władysława Młyńczaka, ++ z rodziny,

+Tadeusza Kasprzyka, Jana, Ludwikę, Stanisławę Stefańskich,

+Felicję, Władysława Kubików, Weronikę, Stefana Młyńczaków,

+Katarzynę, Stanisława, Czesława Jędrszczyków,

+Leokadię, Ewę, Leona Strączek, Antoninę, Władysława Szostak,

+Helenę, Romana Ziółkowskich, Adelę, Władysława Pasternaków,

+Zofię, Annę, Andrzeja Sękacz, Henryka Mroczka, Janinę, Stanisława Ofanowskich, Franciszkę, Marcina Kierkowskich,                   ++ z rodziny,

+Halinę, Zenona Szymańskich,

+Władysławę, Franciszka Szymańskich, Mariannę, Henryka Strączkiewicz,

+Zofię, Stefana Strączków,

+Stanisławę, Stanisława, Czesława, Krystynę Ziębów, Józefa, Władysławę, Jana Strączkiewiczów, Zofię, Szczepana Kurczynów, Eleonorę Reimer,

+Mariannę, Michalinę, Aleksandra, Grzegorza, Mariannę, Tomasza Siwek, Stanisława, Helenę, Zdzisława Białczyk, Wincentego, Jadwigę Cak, Annę Mitręga, ++ z rodz. Białczyków, Cak i Siwek,

+Tomasza, Józefa Młyńczaków,

+Stefanię, Stanisława, Krzysztofa Młyńczaków,

+Anielę, Wawrzyńca, Józefa Lach,

+Stanisława, Annę, Stanisława Sosińskich, Marię, Michała Kasprzyków,

+Romana, Franciszka, Józefę Sosińskich, Mariannę, Stanisława, Mariannę Sobczyków,

+Wiesławę, Józefa Zachariasz, Józefa Włodarskiego,

+Janinę, Mieczysława Sokołowskich,

+Wiesława, Józefa, Zofię Buskich,

+Helenę, Stanisława Puchała, ++ z rodz. Puchała i Sowa,

+Agnieszkę, Zygmunta, Stanisława, Jana Matuszczyków,

+Mariannę, Stanisława Kaleta,

+Antoniego, Ludwikę Kaleta, Helenę, Genowefę, Józefa Lach,

+Halinę, Czesława, Józefę, Stanisława Ryńskich,

+Władysławę, Zygmunta Kot, Irenę, Stanisława, Teresę Młyńczak, Annę, Stanisława Musialik, Stanisławę Szmal,

+Władysława, Bronisławę, Stanisława Lach,

+Marię, Stanisława Ciszków,

+Mariannę, Józefa Swat, Ludwikę, Stanisława Ciszków,

+Jana Kędzierskiego,

+Zenonę, Stanisława Pastuszka, Mariannę, Stanisława Motyczyńskich, Zofię, Władysława Ryńskich, Stanisławę, Leona Kędzierskich,

+Mariana, Józefę Hanas, Kazimierza, Tadeusza, Grzegorza Wites, Michała, Ludwikę Wojciechowskich, Annę, Stanisława, Władysławę, Aleksego Stanek,

+Jana, Mieczysława, Władysławę Klamka,

+Jerzego, Henryka, Marię, Stanisława Wójcik, Jolantę, Janusza Stefańskich, Otolię, Stanisława Symber,

+Czesława, Juliana, Zofię Kocjan, Józefa, Mariannę, Stanisławę Florczyk,

+Henryka, Stanisława, Katarzynę Kocjan, Zofię, Bolesława Lozio,

+Zofię, Władysława Pawlików, Ludwikę, Andrzeja, Kacpra, Józefa Kwietniów,

+Marię, Zbigniewa, Marka Skibów,

+Józefę, Jacka Młyńczak, ++ z rodz. Młyńczaków i Pasternaków,

+Stanisława, Helenę Pawlik, Zofię, Jana, Stefanię Ciepierskich,

+Władysława Strączka,

+Zofię, Franciszka, Henryka, Stefana Strączków,

+Czesława Kierkowskiego,

+Józefę, Wojciecha Modelskich,

+Mariannę, Józefa Kierkowskich,

+Zofię, Franciszka Ciepierskich,

+Mariannę, Stanisława, Marka Owczarków, ++ z rodz. Świetlików i Owczarków,

+Teresę, Romana, Ludwikę, Stanisława Kot,  Janinę, Władysława Cepak, Antoninę Cieślik, Stanisława Pytlak,

+Wiktora Wyczyńskiego, Antoninę, Władysława Szostak, ++ z rodz. Wyczyńskich i Szostaków,

+Ludwikę Pasternak,

+Stanisławę, Stefana Strączek, Dorotę Słodczyk, Wojciecha Młyńczaka, Józefę, Henryka Hola,

+Genowefę, Antoniego, Józefa, Antoniego, Katarzynę Strączkiewiczów, Wojciecha, Karolinę Młyńczaków, Florentynę, Stefana, Zdzisława Oborów, ++ z rodziny,

+Wiktorię, Otylię, Władysława Dębskich, Marię, Czesława Dzieniów, Helenę, Józefa, Mieczysława, Kazimierę Sikorów,

+Józefa, Walentego, Wiktorię Wites, Zofię, Stefana Pieterwas,

+Wiesława Puchałę, ++ z rodziny,

+Juliana, Zuzannę Mędrych,

+Zbigniewa, Czesławę, Stefana, Marka Jakubowskich,

+Witolda Kocjana, ++ z rodz. Strączków,

+Stanisławę Bielecką,

+Zofię, Edwarda, Franciszkę, Józefa Sosińskich, Bożysławę Łyś, Ewę Mołdoch, Józefę, Mariana, Stanisława Sarnów,

+Jana, Wiktorię, Piotra Zachariasz,

+Janinę, Władysława Pasternak, Marię, Stanisława Sroka,

+Helenę, Józefa Ćmakowskich,

+Stanisławę, Stanisława Kwiecień, Teofilę, Kazimierza Marcinkowskich, Leszka Sapotę,

+Stefanię, Jana, Józefa Kasprzyków,

+Janinę, Felicję, Władysława Szostak, Helenę, Józefa Wites,

++ z rodziny Strączkiewiczów, Pawlików i Górczyńskich,

+Romana, Stanisławę, Jana Strączkiewicz, Franciszkę, Wawrzyńca, Józefa Pawlików, Józefa, Janinę, Zofię, Piotra Górczyńskich, Ryszarda Stanka, Władysławę, Juliana Jędrszczyk, Marzenę Brożek, Edwarda Kieliś, Zofię, Piotra Krzemień, Agnieszkę, Marcina Bębenek,

+Marię, Piotra, Romana, Jana Buskich, Zofię Ciszek,

++ z rodz. Dzierżaków, Golików i Lutych,

++ z rodz. Dzierżaków, Czerkaskich i Schabów,

+Jadwigę, Bolesława, Alinkę Kocjan,

+Władysławę, Stanisława, Leokadię, Agnieszkę, Antoniego, Ludwikę, Andrzeja, Kacpra Kwietniów,

+Józefa, Stanisława, Władysławę Strączków,

+Zofię, Mariana Domagałów,

+Mariannę, Michała Lepiarz, Franciszkę Góras, Andrzeja Zarębę,

+Józefę, Władysława Matuszczyk,

+Mariannę, Piotra, Józefę, Józefa Stefańskich,

++ z rodziny Blachów,

+Jadwigę, Ludwika Zachariasz, Helenę, Zygmunta, Stanisława,

+Jana, Mariannę, Stefana, Stanisława Ryńskich, Władysława Kot,

+Otolię, Stanisława Symber,

+Rafała, Mieczysława Zięba, ++ z rodz. Piasek,

+Jerzego Kita,

+Irenę, Bronisława Strączek, Stanisława, Józefę Strączków, ++ z rodziny,

+Zofię, Jana Toboła,

+Helenę Cepak, Tadeusza Puchałę,

+Marię Kasprzyk, Jerzego Toboła,

+Kazimierza Symbra, ++  z rodziny Symbrów, Strączków i Ciepierskich,

++

 ++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii…

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Franciszka Żarskiego, ks. Zygmunta Paszewskiego, o. Stanisława Paszewskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Czerwika, ks. Tadeusza Skrzyniarza, ks. Stanisława Stokłosę,  ks. Juliana Bednarka,

++księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+siostry zakonne pochodzące z parafii: +s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba, s. Adelę Dzierżak, s. Janinę Flisowską,

+Stanisławę, Józefa Szymkiewiczów,  Franciszka, Stanisławę Czupryńskich, Mariannę, Władysława Szymkiewiczów, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana Czupryńskiego,++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, 

+Marię, Jana Wotlińskich, ++ z rodz. Śliwów i Wotlińskich,

+Reginę Godlewską, Annę Czurma,

+Reginę Magdziarz, Zofię, Waleriana Głowacz,

+Karolinę Miśta, Annę Wesołowską,

+Juliana Słonia,

+Zofię, Feliksa Bieleckich, Michalinę, Wacława Piekarskich,

+Władysławę, Jana Cepaków,

+Pawła, Janinę, Jana Tyburczyków, Helenę, Bolesława, Sławomira Kowalczyków,

+Martynę, Jana Makarewicz, Rozalię, Józefa, Wojciecha, Jerzego, Rafała Ziębów, Zofię, Stefana Chaberek,

++ z rodz. Mentlów i Kucharskich,

+Stanisławę, Jana Lozio, Adama Strączka, Zofię, Adolfa Mitręgów,

+Szczepana Ciombor,

++ z rodz. Symbrów i Nowaków,

+Mariannę, Mieczysława, Marka Lach, Wiesławę, Stanisława, Wojciecha Młyńczaków, Olgę Nowak,

+Marię, Antoniego Marmuźniak, Barbarę, Czesława Ziętarskich, Stanisławę, Jana Wiciejowskich, ++ z rodz. Leńdźwa, Marmuźniak i Bernasik,

+Mariannę, Stefana Żak, Annę, Helenę Bałaga,

+Władysława, Józefę Strączkiewicz,

+Władysława, Stanisławę, Henryka, Krystynę Sobczyków, Władysława, Józefę Smogurów, ++ z rodz. Sobczyków, Wojtasików, Smogurów,

+Natalię, Jana Wypych, ++ z rodz. Wypych i Gil,

+Stanisława Bakalarza,

+Józefa, Zofię, Stefana, Katarzynę, Bogusława Kędzierskich,

+Ludwikę, Józefa Żak, Jana, Aleksandra Kozioł, Katarzynę, Zofię, Błażeja, Józefa, Władysława Kwiecień,

+Janinę, Henryka, Leszka, Annę, Józefa Matura, Zdzisława Szałaj,

+Jana Kluskę, Beatę Gołpyś,

+Tadeusza, Wiktorię, Stefana Pituła,

++ z rodz. Dębskich i Kisielewskich, Jarosława Stawiarskiego,

++ z rodz. Skibów i Wyczyńskich,

+Janinę, Henryka Jobczyk,

+Rajmunda Kędzierskiego, ++ z rodz. Sowów i Kędzierskich,

+Kazimierza, Zofię, Stanisława Zaworów,

+Władysława, Helenę, Stefana, Henryka Szymańskich, Marię Schab, Mariannę, Michała Góraków,

+Helenę, Stanisława, Tadeusza, Piotra, Józefa, Władysława Rychel, Wawrzyńca, Franciszkę Świetlik, ++ z rodz. Rychel i Świetlik,

+Irenę, Henryka Gładysz,

++ z rodz. Chabińskich i Ryńskich,

+Romana, Helenę Strączkiewicz,

+Waldemara Lizaka, Władysławę, Stanisława, Józefa Grochowinów, Teklę Komur, Piotra Mazur, Mariannę, Andrzeja, Łukasza Ziębów,

+Władysławę, Zdzisława Zachariasz,

+Annę, Stanisława Wrona, Magdalenę, Jakuba Kwiecień, ++ z rodz. Wrona, Kwiecień, Socha i Dudek,

+Walentego, Józefę Maj,

+Annę, Mieczysława, Łucję, Wojciecha, Stefana Flisowskich, Elżbietę, Romana Szymik,

+Dionizę, Witolda Wójcik,

+Irenę, Józefa Lozio, Bogdana Wojciechowskiego,

+Leokadię, Stefana, Józefa Lach, Urszulę Strączek,

+Marię, Kazimierza, Jerzego Dąbrowskich,

+Jana, Krystynę Świetlików, ++ z rodz. Świetlików i Pasteczków,

+Agnieszkę, Helenę, Stanisława, Kazimierza Wites, ++ z rodziny,

+Genowefę Socha, ++ z rodz. Socha i Pękalskich,

+Katarzynę, Franciszka Grochowinów, Stanisławę, Andrzeja Słotów, ++ z rodz. Grochowinów, Słotów, Rogowskich, Leksów, Maślanków, Lizaków i Prażaków,

+Stanisława Dąbka, Genowefę, Stefana Jończyk, Bolesława Lach, Dariusza Bieleckiego,

+Józefa, Felicję Pasternak,

Stanisława, Natalię, Tadeusza Strączek, Krystynę, Józefa Kasprzyków,

+Janinę Szymańską,

++

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii…

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.