Menu Zamknij

Wypominki

    

Za zmarłych zgłoszonych w Wypominkach modlimy się

przed Mszą świętą o godz. 8.oo w Węchadłowie oraz o godz. 10.oo i 12.oo w Górach.

Wypominki na rok 2020/2021 można zgłaszać do ks. Proboszcza.

Jeśli nie ma zastrzeżeń Wypominki będą opublikowane na stronie internetowej parafii.

Wypominki zamieszczone na stronie internetowej naszej parafii zawierają wszystkich zgłoszonych do modlitwy

bez rozróżnienia na okres czytania w kościele: roczne (XI-X), półroczne (XI-IV), kwartalne (XI-I) i miesięczne (XI). 

W kościele to rozróżnienie zostało zachowane.

Ewentualne błędy lub zmiany prosimy zgłaszać do ks. Proboszcza …KONTAKT…

 

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:
+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,
+ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Piotra Klimczyka, ks. Tadeusza Skrzyniarza, ks. Stanisława Stokłosę, ks. Juliana Bednarka, księży, którzy posługiwali w tej parafii,
siostry zakonne pochodzące z parafii: +s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską,                   s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba, s. Janinę Flisowską,
+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, 
+Mariana, ++ z rodz. Gościów i Dzierżaków,
++ z rodz. Zielińskich i Kowalskich,
+Stanisława Kasprzyka, ++ z rodz. Kasprzyków i Stanków,
++ z rodz. Ziółkowskich, Kubików i Dzierżaków,
+Roberta Komóra, ++ z rodziny,
++ z rodz. Skoczków i Mazurów,
++ z rodz. Mazurów, Tazbirów, Ireneusza Leksa, ks. Jana Koczaja, ks. Jana Cygana, ks. Antoniego Michońskiego, ks. Władysława Jakubka, ++poległych na wojnie i wszystkich w czyśćcu cierpiących,
+Piotra, Konstancję Mazur, Piotra, Małgorzatę Tazbir, ++ z rodziny, ks. Jana Cygana,
+Marię Ciesielską,
+Jolantę Jędrszczyk, Józefa Kowalskiego, ++ z rodziny,
+Mieczysława, ++ z rodz. Dzierżaków i Felisów,
+Otolię, Józefa Ziębów, Helenę, Franciszka, Mariana Łękawskich,
+Ireneusza Leksa, ++ z rodz. Mazurów, Majów, Jerzego Stępnia,
+Stanisława Golika, Ewę Krzysztofik, ++ z rodz. Patejów i Golików,
+Teresę Śpiechowicz, Józefa Mierzwę, ++ z rodz. Kasprzyków i Śladkowskich,
+Katarzynę, Władysława Ziółkowskich,
+Katarzynę, Władysława, Zofię, Juliannę, Jana, Wiktorię Ziółkowskich, Karolinę, Jana, Stefana Wojciechowskich, Stanisławę, Stanisława Gajos,
+Mieczysława, Rafała Ziębów, ++ z rodz. Kruków,
+Lucynę, Janusza Sokołowskich, ++ z rodz. Sokołowskich i Koniecznych,
+Artura Góras, Kazimierza, Michalinę, Leona Motyka,
+Zdzisława Jarosa, ++ z rodz. Jarosów i Ptaków,
+Władysława Sokołowskiego, ++ z rodz. Sokołowskich i Kowalskich,
++ z rodziny Dzierżak i Papaj,
+Mariolę Lach, ++ z rodziny,
+Anielę, Mieczysława Bartosińskich, Tadeusza, Artura Włodarskich, ++ z rodziny,
+Irenę, Andrzeja Kuc, Wandę Chudzik, Edwarda, Katarzynę Karbowniczek,
 …
++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła, kaplicy i parafii…

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Tadeusza Skrzyniarza,              o. Huberta Matuszczyka, księży, którzy posługiwali w tej parafii,

siostry zakonne pochodzące z parafii: +s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską,               s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba, s. Janinę Flisowską,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, 

+Mariannę, Stanisława, Marka Owczarków, ++ z rodz. Świetlików i Owczarków,

+Czesława, Stanisławę, Stanisława, Krystynę Ziębów, Józefa, Władysławę, Jana Strączkiewiczów, Zofię, Szczepana Kurczynów, Eleonorę Reimer,

+Bronisławę, Franciszka Łaptos, Józefę, Adama Zaborowskich,

+Zofię, Władysława Pawlików, Ludwikę, Andrzeja, Kacpra, Józefa Kwietniów, Marię, Zbigniewa, Marka Skibów,

+Zofię Sękacz, Annę Sękacz, Janinę, Stanisława Ofanowskich, Franciszkę, Marcina Kierkowskich, ++ z rodziny,

+Halinę, Zenona Szymańskich,

+Władysławę, Franciszka Szymańskich, Marię, Henryka Strączkiewicz,

+Mariana, Michalinę, Aleksandra, Grzegorza, Mariannę, Tomasza Siwek, Stanisława, Helenę, Zdzisława Białczyk, Wincentego, Jadwigę Cak, Annę Mitręga, ++z rodz. Białczyków, Siwków i Caków,

+Janinę, Stanisława Świetlików, Bogdana Mazurkiewicza, ++ z rodz. Świetlików i Bernasików,

+Tadeusza Kasprzyka, Jana, Ludwikę, Stanisławę Stefańskich,

+Stefanię, Jana, Józefa Kasprzyków,

+Stanisława, Władysławę, Aleksego, Annę Stanek,

+Mariana, Józefę Hanas,

+Kazimierza, Tadeusza, Grzegorza Wites, Ludwikę, Michała, Ludwikę Wojciechowskich,

+Otolię, Stanisława Symber, Jerzego, Henryka Wójcików,

+Cecylię, Franciszka, Stefana, Bronisławę Rosik, Stanisława, Janinę Świetlik, Zofię, Helenę, Stanisława Zawora,

+Pelagię, Mariana Zawora, Kazimierza Strączka, Romana Przeniosło,

+Weronikę, Stefana Młyńczaków, Felicję, Władysława Kubików,

+Ludwikę Pasternak,

+Jacka Młyńczaka, Józefę Młyńczak, ++ z rodz. Młyńczaków i Pasternaków,

+Stanisława, Otolię Symber,

+Władysława Strączka,

+Zofię, Franciszka, Stefana, Henryka Strączków,

+Władysławę, Stanisława Kwiecień,

+Wiesława Puchałę, ++ z rodz. Puchałów i Wojciechowskich,

++ z rodz. Ciapciak,

+Janinę, Henryka Jobczyk,

+Katarzynę, Stanisława Jędrszczyków,

+Czesława Kierkowskiego,

+Wojciecha, Józefę Modelskich,

+Otolię Przęzak, Katarzynę Modelską, Mariannę, Józefa Kierkowskich,

+Marię, Pawła, Danutę, Romana Michno, Stanisławę, Józefa, Piotra Łaptos,

+Wiesławę, Józefa Zachariasz, Józefa Włodarskiego,

+Janinę, Mieczysława Sokołowskich, Wiesława, Józefa Buskich,

+Zofię, Stefana Strączek,

+Władysławę, Zygmunta Kot, Irenę, Stanisława, Teresę Młyńczak, Stanisława Musialika,

+Helenę, Juliana Golik, Zofię, Józefa Sobczyk,

+Czesława, Juliana, Zofię Kocjan, Józefa, Mariannę, Stanisławę Florczyk,

+Stanisława Kaletę,

+Helenę, Romana Ziółkowskich, Adelę, Władysława Pasternaków,

+Genowefę, Antoniego, Józefa Strączkiewiczów, Florentynę, Stefana Oborów, ++ z rodziny,

+Marka, Stefana, Julię, Stanisława, Czesławę, Zbigniewa Jakubowskich, ++ z rodz. Jakubowskich i Młyńczaków,

++ z rodziny Strączkiewiczów, Pawlików i Górczyńskich,

+Henryka, Stanisława, Katarzynę Kocjan, Zofię, Bolesława Lozio,

+Marię, Stanisława Ciszków, Mariannę, Józefa Swatów,

+Jadwigę, Bolesława, Alinkę Kocjan,

+Jacka Strączka,  Janinę, Władysława, Stanisława, Danutę Strączków, Walerię, Stanisława Wojciechowskich,

+Jana, Zofię, Stefanię, Józefa Ciepierskich, Stanisława Pawlika,

+Franciszka, Zofię Ciepierskich,

+Józefę, Władysława Matuszczyków,

+Helenę, Franciszka Matura, Irenę, Władysława Kozak, Józefa, Anastazję, Franciszka Ziółkowskich, Ludwikę Łaptos,

+Ewę, Leona Strączek, Antoninę, Władysława Szostak,

+Genowefę, Józefa Ciepierskich, Janinę Omasta,

+Stanisławę, Antoniego, Bronisławę Bieleckich, Juliannę, Walentego Gładyszów,

+Władysława, Bronisławę, Stanisława Lach,

+Kazimierza, Zofię Kasprzyk, Mariannę, Piotra, Franciszka, Bogusławę, Kazimierza, Annę, Dariusza, Janusza, Irenę, Władysława Golików, Stanisławę, Ludwika Woźniczko,

+Marię, Piotra Buskich, ++ z rodz. Buskich i Nurkowskich,

+Stanisława Sosińskiego,

+Stanisława, Annę Sosińskich, Marię, Michała Kasprzyków,

+Anielę, Wawrzyńca, Józefa Lach,

+Romana, Franciszka, Józefę Sosińskich, Mariannę, Stanisława Sobczyków,

+Ludwikę, Antoniego Kaleta, Helenę, Genowefę, Józefa Lach,

+Józefa Wites,

+Walentego, Wiktorię Wites, Zofię, Stefana Pieterwas,

+Tomasza, Józefa Młyńczaków,

+Mariannę, Leona, Januarego Grątkiewicz,

++ z rodz. Czerkaskich, Dzierżaków i Schabów,

++ z rodz. Blachów,

+Irenę, Bronisława, Józefę, Stanisława Strączków, ++ z rodziny,

+Zofię, Edwarda, Franciszkę, Józefa Sosińskich, Bożysławę Łyś, Ewę Mołdoch, Józefę, Mariana Sarnów,

+Stefanię, Stanisława, Krzysztofa Młyńczaków,

++ z rodz. Dzierżaków, Golików i Lutych,

+Rafała, Mieczysława Ziębów, ++ z rodz. Piasków,

+Janinę, Władysława Pasternaków, Marię, Stanisława Sroka,

+Józefa, o. Piotra Lach, Józefę, Władysława Lach, Grażynę, Jana Wójcików, Zofię, Bronisława Jędrszczyków,

+Helenę, Józefa Ćmakowskich,

+Zygmunta, Zofię, Józefa Wites, Henryka Stanka,

+Władysława Sikorę,

+Józefę, Antoniego Marzec, Konstantego, Dorotę Sikora,

+Zygmunta, Józefa Walczak, ++ z rodz. Walczaków i Grędów, Barbarę, Romualda Jara, ++ z rodz. Jara i Meler,

+Józefa, Leszka Ziółkowskich,

+Mariannę, Stanisława Motyczyńskich, Zenonę, Stanisława Pastuszka, Zofię, Władysława Ryńskich, Leona, Stanisławę Kędzierskich,

+Helenę, Stanisława Puchała, ++ z rodziny Puchała i Sowa,

+Helenę Cepak, Janinę, Stanisława Dzierżak, Karola, Anielę Cepak, Stefana, Emilię Pasternak,

+Halinę Ryńską, Czesława, Stanisława i Józefę Ryńskich,

+Stanisławę, Stanisława Kwietniów, Teofilę, Kazimierza Marcinkowskich, Leszka Sapotę,

+Teresę, Romana, Ludwikę, Stanisława Kot, Władysława, Janinę Cepak, Antoninę Cieślik,

+Kazimierza, ++ z rodz. Symbrów, Strączków i Ciepierskich,

+Halinę, Zygmunta Szafirskich, ++ z rodz. Szafirskich, Kasprzyków i Urban,

+Jana, Wiktorię, Piotra Zachariaszów,

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii…

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.                             Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:
+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,
+ks. Franciszka Żarskiego, ks. Zygmunta Paszewskiego, o. Stanisława Paszewskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Czerwika, ks. Tadeusza Skrzyniarza, ks. Stanisława Stokłosę,  ks. Juliana Bednarka, księży, którzy posługiwali w tej parafii,
siostry zakonne pochodzące z parafii: +s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską,               s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba, s. Janinę Flisowską,
+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, 
+Marię, Jana Wotlińskich, ++ z rodz. Śliwów i Wotlińskich,
+Reginę Godlewską,
+Reginę Magdziarz, Zofię, Waleriana Głowacz,
+Karolinę Miśta, Annę Wesołowską,
+Zofię, Feliksa Bieleckich, Michalinę, Wacława Piekarskich,
+Władysławę, Jana Cepak,
+Andrzeja, Józefę, Władysława Strączkiewicz,
+Marię, Antoniego Marmuźniak, Barbarę, Czesława Ziętarskich Jana, Stanisławę Wiciejowskich, ++ z rodz. Leńdźwa, Marmuźniak i Bernasik,
++ z rodz. Dębskich i Kisielewskich, Jarosława Stawiarskiego,
+Edwarda, Stanisława, Ludwikę Pasternaków, Marię, Romana Augustynowiczów,
+Waldemara Lizaka, Władysławę, Stanisława, Józefa Grochowinów, Mariannę, Andrzeja, Łukasza Ziębów, Teklę Komór, Piotra Mazura,
+Władysławę, Genowefę, Józefa, Piotra Gnidzińskich,
+Szczepana Ciombor,
+Mariannę, Stefana Żak, Annę, Helenę Bałaga,
+Walentego, Józefę Maj, Juliana, Zuzannę Mędrych,
+Władysława, Stanisławę, Henryka, Krystynę Sobczyków, Władysława Smogóra, ++ z rodz. Sobczyków, Wojtasików, Smogórów,
+Romana, Helenę Strączkiewiczów,
+Władysława, Helenę, Stefana, Henryka Szymańskich, Marię Schab, Mariannę, Michała Góraków,
+Stanisława Bakalarza,
+Mariannę, Mieczysława, Marka Lach, Wiesławę, Stanisława, Wojciecha Młyńczaków,
+Rafała Ziębę,
+Władysława Młyńczaka,
+Władysławę Zachariasz,
+Zdzisława, Juliana, Katarzynę Zachariasz,
+Zygmunta Mazura,
+Annę, Stanisława Wrona, Magdalenę, Jakuba Kwiecień, ++ z rodz. Wronów i Kwietniów,
+Janinę, Henryka, Leszka, Annę, Józefa Matura, Zdzisława Szałaj,
++ z rodz. Chabińskich i Ryńskich,
++ z rodz. Mentlów i Kucharskich,
+Janinę, Jana, Pawła Tyburczyków, Helenę, Bolesława, Sławomira Kowalczyków,
+Rozalię, Józefa, Wojciecha, Jerzego, Rafała, ++ z rodz. Ziębów i Miszczyków, Martynę, Jana Makarewicz, Zofię, Stefana Chaberek,
+Marię, Edwarda Prażak, Bronisława Wiązania,
+Józefa, Genowefę, Józefa, Józefę Symber, ++ z rodz. Nowaków,
+Zofię, Józefa Sowa, Leona, Stanisławę Kędzierskich,
+Helenę, Stanisława, Kazimierza Wites,
+Józefa, Bogusława Kędzierskich,
+Katarzynę, Stefana, Józefa, Bogusława, Władysława, Zofię, Józefę Kędzierskich, Józefa, Józefę, Mariannę, Krzysztofa Salamonów, Ludwikę, Stanisława, Bogusławę Lnianych, Stefana Bisikiewicza,
+Tadeusza, Wiktorię, Stefana Pituła,
+Juliusza Skibę, ++ z rodz. Skibów i Wyczyńskich,
+Annę, Mieczysława, Stefana, Łucję, Wojciecha Flisowskich, Elżbietę, Romana Szymik,
+Genowefę Socha, ++ z rodziny Pękalskich i Socha,
+Zofię, Henryka, Zofię, Piotra, Wojciecha Hanas, Katarzynę, Marcina, Kazimierza Kwiecień, ++ z rodz. Lolo, Grzyb, Żuber, Hanas, Kwiecień,
+Jakuba, Adelę, Aleksandra, Ryszarda, Stanisława, Dariusza, Anielę, Alicję Kwiecień, ++ z rodziny,
+Ludwikę, Józefa Żak, Jana, Aleksandra Kozioł, Katarzynę, Błażeja, Zofię, Józefa, Władysława Kwiecień,
+Stanisława Dąbka, Genowefę, Stefana Jończyk, Bolesława Lach, Dariusza Bieleckiego,
+Leokadię, Stefana, Józefa Lach, Urszulę Strączek, Marię, Kazimierza Dąbrowskich,
+Natalię, Stanisława, Tadeusza Strączków, Krystynę, Józefa Kasprzyków, Władysławę, Władysława Ciepierskich,
+Janinę, Władysława Cepak, Teresę, Romana Kot,
+Zofię, Mariana Domagałów, ++ z rodz. Domagała i Lepiarz,
+Jana Kluskę, Beatę Gołpyś,
+Zofię, Jana Toboła,

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii…
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.                           Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.