Menu Zamknij

odpust ku czci św. Izydora …

W piątek /10.05./ nasz parafialny odpust ku czci św. Izydora. Wszystkich Parafian i Przyjaciół serdecznie zapraszamy. Porządek Mszy świętej: w Węchadłowie o godz. 15:00, a w Górach o godz. 10:00 i o godz. 17:00 /suma odpustowa z procesją eucharystyczną wokół kościoła. …WIĘCEJ…

Święty Izydor Oracz urodził się w Madrycie ok. 1080 r. Pochodził z ubogiej, ale szczerze religijnej rodziny, która przeniosła się z miasta na wieś. Bieda w domu zmusiła Izydora do pracy w charakterze parobka u zamożnego sąsiada.

  Z tego czasu pochodzi opowiadanie jak to oskarżono Izydora, że za mało pracuje, a za dużo się modli. Zdziwiło to gospodarza, u którego pracował, gdyż zawsze powierzone mu prace były na czas dobrze wykonane. Postanowił jednak podpatrzeć Izydora. Zobaczył go zatopionego w modlitwie i Anioła, który za niego wykonywał orkę.

  Izydor zmarł ok. 1130 r. Cuda jakie dokonywały się przy jego grobie, ściągały wielu pielgrzymów. W poczet błogosławionych zaliczył go papież Paweł V w 1619 r., a papież Grzegorz XV w 1622 r. wyniósł go do chwały Świętych.

  Św. Izydor doznaje szczególnej czci w Madrycie, gdzie w jego święto odbywają się wielkie uroczystości w kościołach i festyny na ulicach. Także w Polsce jako patron rolników doznawał kiedyś wielkiej czci. Obecnie trochę zapomniany cieszy się jednak nadal czcią wiernych, którzy go za swojego Patrona obrali, ucząc się od niego zaufania do Boga i wartości modlitwy.

Odpust ku czci św. Izydora w Górach Pińczowskich odbywa się 10 maja.

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. IZYDORA

Boże Wszechmocny, spraw, abyśmy za przykładem świętego Izydora służyli Tobie w prawości serca, a z pracą codzienną łączyli modlitwę i nasze życie ofiarowali Bogu. Amen.