Menu Zamknij

WIZYTA DUSZPASTERSKA/KOLĘDA 2023′

KOLĘDA A.D. 2023′

Celem Wizyty duszpasterskiej/Kolędy jest wspólna modlitwa, błogosławieństwo domu i rodziny oraz bliższe poznawanie się i rozmowa dotycząca życia duchowego/religijnego rodziny należącej do Parafii. Proszę o obecność, o ile to możliwe, wszystkich domowników oraz przygotowanie poświęconej wody. Proszę, aby na stole znajdował się krzyż do ucałowania oraz Pismo Święte. Młodzież i dzieci uczęszczające na katechizację szkolną niech przygotują zeszyt do religii. Ofiary składane przy okazji Kolędy „na Kościół” przeznaczone są na prace remontowe w parafii… 

Kolęda to realizacja kanonu 529 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi:

„Pragnąc, dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś niedomagają – roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspierać chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otaczać biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Starać się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popierać wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach”.

Porządek Kolędy w tym tygodniu:

23 30.01. pon 09:00 Kołków  
24 31.01. wto 09:00 Kołków  

Proszę o przywiezienie i odwiezienie księdza.

Gdyby ktoś nie mógł przyjąć Kolędy w dniu wyznaczonym to może umówić ją w innym – dogodnym dla siebie terminie.