Menu Zamknij

RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH …

Środa, 10.05.2023 r.

…ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. IZYDORA…

ROZPOCZĘCIE RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH /1/

…nie zamykajmy serc …

09:00 Msza święta z nauką dla wszystkich    

15:00 /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla wszystkich

17:00 Suma Odpustowa – Msza święta  z nauką dla wszystkich +procesja eucharystyczna

20:45 Apel Maryjny /podsumowanie dnia/.

Czwartek, 11.05.2023 r.

RENOWACJE MISJI ŚWIĘTYCH /2/

… dzień modlitwy za Kościół …

09:00 Msza święta z nauką dla ZPO z Gór

11:00 /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla ZPO z Węchadłowa

15:00 /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla wszystkich

16:30 Różaniec za powołanych do służby Bożej w Kościele /GPS i LSO

17:00 Msza święta z nauką dla wszystkich

20:45 Apel Maryjny /podsumowanie dnia/.

Piątek, 12.05.2023 r.

RENOWACJE MISJI ŚWIĘTYCH /3/

…zbawienie przyszło przez krzyż…

…dzień modlitwy za zmarłych…

09:00 Msza święta z nauką dla wszystkich 

11:00 Msza święta z nauką dla starszych i chorych +sakrament namaszczenia chorych

15:00 /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla wszystkich

17:00 Msza święta za zmarłych z nauką dla  wszystkich +procesja za zmarłych na cmentarz i modlitwa za spoczywających na cmentarzu

20:45 Apel Maryjny /podsumowanie dnia/.

Sobota, 13.05.2023 r. – NMP z Fatimy

RENOWACJE MISJI ŚWIĘTYCH /4/

…Oto Matka twoja…

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

początek spowiedzi o godz. 8:30, a następnie pół godziny przed Mszą świętą do rozpoczęcia kazania

09:00 Msza święta z nauką dla wszystkich   

11:00 /Węchadłów/: Msza święta dla wszystkich

16:00 Msza święta z nauką dla wszystkich

+Różaniec Fatimski

+Procesja światła wokół kościoła

20:45 Apel Maryjny /podsumowanie dnia/.

Niedziela, 14.05.2023 r.

RENOWACJE MISJI ŚWIĘTYCH /5/

…Bogu dziękujcie, ducha nie gaście…

08:00 /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla wszystkich

10:00 Msza święta z nauką dla wszystkich

11:30 Różaniec za Parafię / KR

12:00 Msza święta  z nauką dla wszystkich +Procesja do krzyża misyjnego

Z A K O Ń C Z E N I E  R E N O W A C J I  M I S J I   Ś W I Ę T Y C H.