Jutro pierwsza niedziela miesiąca, a w naszej parafii niedziela adoracyjna. Prosimy Jezusa w Najświętszym Sakramencie o błogosławieństwo: szczególnie na czas wakacji i urlopów, ale także na czas żniw i zbiorów płodów rolnych, i we wszystkich naszych intencjach. Jezus jak kiedyś tak nadal powtarza: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię… (Mt 11,28).