Menu Zamknij

Kongres Eucharystyczny…

Biskup Kielecki Jan Piotrowski ogłosił III Kongres Eucharystyczny pod hasłem: „Mocą Chrystusa Eucharystycznego jesteś świadkiem wiary”: „Proszę was, niech każda świątynia parafialna zamienia się w Wieczernik, a nasze częstsze zjednoczenie z Jezusem w Komunii świętej uczyni nas świadkami Jego odkupieńczej miłości” …więcej…