GÓRSKIE REKOLEKCJE ADWENTOWE 2018*****
ze św. Janem Pawłem II

NIEDZIELA, 2 grudnia /rozpoczęcie rekolekcji
Otwórzcie drzwi Chrystusowi …
08:oo+ /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży
10.oo+ /Góry/: Msza święta z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży
12.oo+ /Góry/: Msza święta z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

PONIEDZIAŁEK, 3 grudnia /rekolekcje
Niech zstąpi Duch Twój…
09:oo+ /Góry/: Msza święta dla wszystkich
15:oo+ /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży
17:oo+ /Góry/: Msza święta z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

WTOREK, 4 grudnia /dzień pokuty i pojednania /zakończenie rekolekcji
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro…

początek spowiedzi o godz. 8.3o,
a następnie pół godziny przed Mszą świętą i trwa do rozpoczęcia kazania

09:oo+ /Góry/: Msza święta dla wszystkich
11:oo+ /Góry/: Msza święta dla starszych i chorych /+sakrament namaszczenia chorych
15:oo+ /Węchadłów/: Msza święta z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży
17:oo+ /Góry/: Msza święta z nauką dla wszystkich /+słowo do dzieci i młodzieży

Akt Zawierzenia Matce Bożej. Zakończenie Rekolekcji.

Rekolekcje prowadzi i o modlitwę prosi o. Romuald Wilk OCD

Z A P R A S Z A M Y