W związku z wejściem w życie „Dekretu Ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” informujemy, że w kancelarii parafialnej będą obowiązywały zasady takie jak w innych instytucjach publicznych.
• Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie może otrzymać pełnoletnia osoba, której dane dotyczą.
• Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie dla nieletnich będą mogli otrzymać tylko i wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie.
• Osoby trzecie nie mogą występować w sprawach, które ich bezpośrednio nie dotyczą.
• Możliwość uzyskania jakiegokolwiek zaświadczenia czy świadectwa w kancelarii parafialnej przez osoby trzecie, będzie możliwe tylko ma podstawie prawnego pełnomocnictwa.
• Uzyskanie świadectwa chrztu czy innego zaświadczenia w kancelarii parafialnej będzie możliwe po zweryfikowaniu tożsamości osoby proszącej, której dane dotyczą. Wymagany jest dowód tożsamości.
• Świadectwo chrztu może zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą być odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej.