Wypominki

Za zmarłych zgłoszonych w Wypominkach modlimy się przed Mszą św. o godz. 8.oo w Węchadłowie oraz przed Mszą św. o godz. 10.oo i 12.oo w Górach. Wypominki na rok 2017/2018 można zgłaszać u ks. Proboszcza. Jeśli nie będzie zastrzeżenia Wypominki będą opublikowane na stronie internetowej parafii.

Wypominki zamieszczone na stronie internetowej naszej parafii zawierają wszystkich zgłoszonych do modlitwy bez rozróżnienia na okres czytania w kościele: roczne (XI-X), półroczne (XI-IV), kwartalne (XI-I), i miesięczne (XI). W kościele to rozróżnienie zostało zachowane.

Ewentualne błędy lub zmiany prosimy zgłaszać u ks. Proboszcza lub na adres: parafiagory@gmail.com

(aby wyświetlić Wypominki należy ‘kliknąć’ odpowiednią godzinę)

GODZ. 8.oo:

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Piotra Klimczyka, ks. Tadeusza Skrzyniarza, księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, ++ z rodziny i pokrewieństwa,

+Reginę Godlewską,

+Reginę Magdziarz, Zofię, Waleriana Głowacz,

+Karolinę Miśta, Annę Wesołowską,

+Marię, Marka, Jerzego Błaszkiewicz,

++z rodz. Zielińskich i Kowalskich,

+Mariannę, Władysława Bukowskich, Mieczysława, Helenę Bartosińskich, ++ z rodziny,

++z rodz. Mentlów i Kucharskich,

+Mieczysława, ++ z rodz. Dzierżaków i Felisów,

+Józefa Ziębę, Helenę, Franciszka, Mariana Łękawskich,

++z rodz. Leksów, Mazurów, Majów, Jerzego Stępnia, ++ z rodz. Skoczków,

+Władysławę, Witolda Zdonek, ++ z rodz. Zdonków i Flisowskich,

+Annę, Mieczysława Flisowskich, Elżbietę, Romana Szymików, ++ z rodz. Flisowskich, Zielińskich i Szymików,

++z rodz. Dzierżaków i Gościów,

+Stanisława, Weronikę Mazur, Adama Sierpnia,

+Henryka Sowa, Zofię, Tadeusza Zięba, Łucję, Adama Jędrszczyków,

+Roberta, Helenę, Stanisława Komór,

+Mieczysława, ++ z rodz. Ziębów i Kruków,

+Władysława Sokołowskiego, ++ z rodz. Sokołowskich i Kowalskich,

+Władysława, Katarzynę Ziółkowskich,

+Mariannę Ciesielską, Zofię, Józefa Góras,

+Józefę, Władysława, Mieczysława, Władysława Papaj, Zofię, Jana Dzierżak,

+Jana, Wiktorię, Juliana, Zofię, Stanisława, Edwarda Mazur, Władysławę, Henryka Stradomskich, Piotra, Konstancję Mazur, Piotra, Małgorzatę Tazbir, Jana, Wiktorię, Felicję, Alfreda Maj,

+Zofię, Walentego Ziębów, ++z rodz. Ziębów i Kwietniów, Henryka Ziębę, Genowefę, Józefa, Władysławę Gnidzińskich,

+Józefa, Genowefę Skoczek, Jana Koczaja, Sławomira Kubaszewskiego, ++ z rodz. Tazbirów, Majów i Mazurów, ks. Soczawę, ks. Cygana, ks. Michońskiego, ks. Jakubka, za poległych w obronie wiary i Ojczyzny,

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła, kaplicy i parafii  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

GODZ. 10.oo:

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Piotra Klimczyka, ks. Tadeusza Skrzyniarza, o. Huberta Matuszczyka, księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, ++ z rodziny i pokrewieństwa,

+Marię, Jana Wotlińskich, ++ z rodz. Śliwów i Wotlińskich,

+Reginę Godlewską,

+Reginę Magdziarz, Zofię, Waleriana Głowacz,

+Karolinę Miśta, Annę Wesołowską,

+Mariannę, Stanisława, Marka, ++z rodz. Owczarków i Świetlików,

+Annę, Stanisława Szafarskich, Irenę, Teresę, Stanisława Młyńczaków, Józefa Owczarka, Józefę Stępień,

+Zofię Sękacz, Janinę, Stanisława Ofanowskich, Franciszkę, Marcina Kierkowskich,

+Halinę, Zenona, Władysławę, Franciszka Szymańskich, Mariannę, Henryka Strączkiewicz,

+Ludwikę Pasternak,

+Beatę Gołpyś,

+Katarzynę, Stanisława Jędrszczyków,

+Genowefę, Franciszka, Stanisława Malechów,

+Józefa, Jana, Stefanię Kasprzyków,

+Tadeusza Kasprzyka, Jana, Ludwikę, Stanisławę Stefańskich,

+Marka, Stefana, Julię, Stanisława Jakubowskich, Weronikę, Stefana Młyńczak,

+Leona, Ewę Strączek,

+Henryka, Jerzego Wójcików, ++ z rodz. Wójcików i Symbrów,

+Wiesławę, Józefa Zachariasz,

+Józefę, Stanisława, Józefę, Edwarda, Aleksandra Dzierżaków,

+Anielę, Wawrzyńca, Józefa Lach,

+Stanisława Sosińskiego,

+Romana, Józefę, Franciszka Sosińskich, Mariannę, Stanisława Sobczyków,

+Marię, Pawła, Danutę, Romana Michno, Stanisławę, Józefa, Piotra Łaptos,

+Edwarda Grzybczaka, Stanisławę Sobczyk,

+Zofię, Józefa Wites,

+Stanisławę, Stanisława, Czesława, Krystynę Ziębów, Józefa, Władysławę, Jana Strączkiewiczów, Zofię, Szczepana Kurczynów, Eleonorę Reimer,

+Felicję, Władysława Kubików, Weronikę, Stefana Młyńczaków,

+Zofię, Władysława Pawlików, Ludwikę, Andrzeja, Kacpra Kwietniów, Marię, Zbigniewa, Marka Skibów,

+Bogdana Mazurkiewicza,

+Cecylię, Franciszka, Stefana, Bronisławę Rosików, Stanisława Świetlika,

+Marię, Stanisława Ciszków, ++z rodz. Swatów i Ciszków

+Franciszka, Bronisławę Łaptos, Józefę, Adama Zaborowskich,

+Jana, Józefę, Stanisławę, Jana Piwowarskich, Zofię, Antoniego Boksa,

+Mariannę Motyczyńską, Zenonę, Stanisława Pastuszka, Zofię, Władysława Ryńskich, Leona, Stanisławę Kędzierskich,

+Mariana Hanasa,

+Zofię, Franciszkę, Józefa Sosińskich,

+Halinę, Józefę, Stanisława, Czesława Ryńskich,

++z rodz. Dzierżaków, Golików i Lutych,

+Jadwigę, Bolesława, Alinkę Kocjan,

+Janinę, Władysława Pasternaków, Marię, Stanisława Sroków,

+Kazimierza, Grzegorza, Tadeusza Wites, Ludwikę, Michała, Stanisława Wojciechowskich,

+Stanisława, Władysławę, Aleksego Stanek, Marię, Ignacego Chabińskich,

+Zygmunta Strączka,

+Czesława Kocjan,

+Stanisławę, Bolesława Ciepierskich,

+Jacka, Janinę, Władysławę, Stanisława Strączków,

++z rodz. Chabińskich i Ryńskich,

+Wiktora Wyczyńskiego, ++ z rodz. Szostaków,

+Józefę Matuszczyk, Piotra Stawiarskiego, Mariannę, Piotra Pasternaków, Teresę Sęk,

+Irenę Golik, Ludwikę, Juliana Dębskich,

+Helenę, Juliana Golik, Zofię, Józefa Sobczyków,

+Zofię, Stefana Strączków,

++z rodz. Bernasików i Świetlików,

+Władysława Stawiarskiego,

+Władysławę, Stanisława, Leokadię Kwiecień,

+Czesława Kierkowskiego,

+Jana, Zofię, Stefanię Ciepierskich,

+Katarzynę, Stanisława, Józefa Kwiecień, Janinę Sierakowską,

+Józefę, Władysława Matuszczyków,

+Józefa, Tadeusza, Feliksa Bieleckich,

+Daniela Woźniaka,

+Stanisława, Krzysztofa Młyńczaków,

+Henryka, Mieczysława Ofanowskich, Mariannę Karpińską, Piotra Kuc,

+Józefa Wites,

+Bronisława, Irenę Strączków,

+Stanisława Kaletę,

+Józefę, Jana, Stanisława, Wacława Krzych, Mieczysława, Antoniego, Franciszkę Sokołowskich,

+Romana, Teresę, Stanisława, Ludwikę Kot, Władysława Cepaka, Antoninę Cieślik,

+Karola, Anielę, Edwarda, Bogumiłę Cepak, Stanisława, Janinę Dzierżak, Stefana, Emilię Pasternak,

+Józefa Kuc, Janinę Omasta, Zygmunta Szymańskiego,

+Zofię, Franciszka Ciepierskich,

+Mariannę, Władysława Jobczyk, Stanisława Walczyka,

+Józefa, Zofię, Bolesława Lozio, Helenę, Józefa Wites, Tadeusza, ++ z rodz. Filipów,

+Tomasza, Józefa Młyńczaków,

+Wiesława, Józefa Buskich,

+Zygmunta, Józefa Walczak, Barbarę Jara, ++ z rodz. Grędów i Walczaków,

+Helenę Puchała, ++ z rodz. Sowów i Puchała,

+Helenę, Bolesława Kowalczyków, ++ z rodz. Kowalczyków i Matuszczyków,

+Stanisławę, Stanisława Kwietniów, Leszka Sapotę,

+Bogumiłę, Edmunda, Renatkę Ciapciak,

+Karolinę Młyńczak, Janinę Zielińską,

+Michalinę, Mariana, Grzegorza Siwek, Stanisława, Zdzisława Białczyk, Wincentego, Jadwigę Cak, Tomasza, Mariannę Siwek, ++ z rodz. Białczyków, Caków i Siwków,

+Józefa Ziółkowskiego,

+Antoniego, Genowefę, Józefa Strączkiewiczów,

+Helenę, Jerzego Grabowskich,

+Romana, Zofię, Romana Toporskich, Władysława, Mariannę Cepak,

+Zofię, Władysława Sobczyków,

+Henryka, Katarzynę, Stanisława Kocjan, Zofię, Bolesława Lozio, Katarzynę, Pawła Kocjan,

+Franciszka, Anielę Strączków, Stanisława, Katarzynę Piwowarskich,

+Juliana, Zofię Kocjan, Józefa, Mariannę, Stanisławę Florczyków,

+Marię, Władysława Lozio,

+Walerię, Stanisława Wojciechowskich,

+Zofię, Adolfa Mitręgów, Stanisława, Magdalenę Wites,

+Józefa, Walerię, Aleksandra, Marię Ciepierskich, Szczepana, Mariannę Pieterwas,

+Józefa, Wojciecha Modelskich,

+Adama, Helenę, Stefana Zachariasz,

+Franciszka, Helenę Matura, Józefa, Anastazję, Franciszka Ziółkowskich, Irenę, Władysława Kozaków, Ludwikę Łaptos,

+Juliannę, Walentego Gładyszów, Bronisławę, Antoniego Bieleckich,

+Stanisława, Walentego, Józefę Marzec, Pawła, Józefę Chabińskich,

+Józefa, Marcina Strączków, Katarzynę, Karola Zachariasz,

+Marię, Michała Kasprzyków, Annę, Stanisława Sosińskich,

+Januarego, Mariannę, Leona Grątkiewiczów,

+Józefę, Szczepana Chabińskich,

+Katarzynę, Piotra Strączków, Wiktorię, Macieja, Jana Witesów,

+Zofię, Stefana Pieterwas, Walentego, Wiktorię Wites,

+Józefę, Stanisława, Wiesława, Józefa Strączków,

+Antoniego, Ludwikę Kaleta, Helenę, Genowefę, Józefa Lach,

+Agnieszkę, Antoniego Kwietniów, Ludwikę, Andrzeja, Kacpra Kwietniów,

+Rozalię, Sebastiana, Stanisława Ryńskich, Klarę, Walentego, Helenę Bałaga, ks. Jana Cygana, ks. Władysława Jakubka,

+Anielę, Stanisława, Magdalenę, Michała, Franciszka Strączków, Beatę, Anielę, Jana Gołpyś,

+Kazimierza, Zofię Kasprzyków, Marianne, Piotra, Franciszka, Bogusławę, Kazimierza Golików, Stanisławę, Ludwika Woźniczko,

+Romana, Jana, Stanisławę Strączkiewiczów, Józefa, Wawrzyńca, Franciszkę Pawlików, Józefa, Janinę, Piotra, Władysławę Górczyńskich, Piotra, Zofię Krzemień, Marzenę Brożek, Mariannę, Lucjana Soja, Agnieszkę, Marcina, Zofię Bębenek,

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

GODZ. 12.oo:

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Kazimierza Ryczana,

+ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Piotra Klimczyka, ks. Tadeusza Skrzyniarza, księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów, ++ z rodziny i pokrewieństwa,

+Reginę Godlewską,

+Reginę Magdziarz, Zofię, Waleriana Głowacz,

+Karolinę Miśta, Annę Wesołowską,

+Mariannę, Stanisława Szymańskich,

+Zofię, Feliksa Bieleckich, Michalinę, Wacława Piekarskich,

+Józefa, Genowefę, Józefa, Józefę Symber, Jana, Julię Nowak,

+Józefę, Władysława, Andrzeja Strączkiewiczów,

+Władysława Młyńczaka,

+Władysławę, Jana Cepaków,

+Szczepana Ciombor,

+Kazimierza, Zofię, Stanisława Zaworów,

+Stanisława Bakalarza, ++ z rodz. Bakalarzów,

++z rodz. Skibów i Wyczyńskich,

+Zofię, Józefa Pasternaków, Janinę Kwiecień,

+Helenę, Romana Ziółkowskich,

++z rodz. Pasternaków i Młyńczaków,

+Adelę, Władysława Pasternaków, Bronisławę, Władysława, Stanisława Lach,

+Waldemara Lizaka, Władysławę, Stanisława, Józefa Grochowinów, Mariannę, Andrzeja, Łukasza Ziębów, Teklę Komór, Piotra Mazur,

+Władysława, Helenę, Stefana, Henryka Szymańskich, Marię Schab, Mariannę, Michała Góraków,

+Władysława, Stanisławę, Henryka, Krystynę Sobczyków, Władysława Smogóra, ++ z rodz. Sobczyków, Wojtasików, Smogórów,

+Marię, Antoniego Marmuźniak, Stanisławę Wiciejowską, ++ z rodz. Leńdźwów i Marmuźniak, Barbarę, Czesława Ziętarskich,

+Mariannę, Stefana Żak, Annę, Helenę Bałaga,

+Jana, Agnieszkę, Stanisławę, Józefa Zachariasz, Zofię, Marcina Zygułów, Bronisława, Ignacego Kućmów,

+Mariannę, Mieczysława Lach, Wiesławę, Stanisława Młyńczaków, ++ z rodziny,

++ z rodz. Dębskich i Kisielewskich,

+Ludwikę, Józefa Żak, Jana, Aleksandra Kozioł, Katarzynę, Zofię, Władysława, Józefa, Błażeja Kwietniów,

+Walentego, Józefę Maj, Juliana, Zuzannę Mędrych,

+Stanisława, Natalię, Tadeusza Strączków, Józefa, Krystynę Kasprzyków,

+Jana, Krystynę Świetlików,

+Wiktorie, Stefana Pituła,

+Zbigniewa, Jerzego Sikorskich, Krystynę, Władysława Pietkiewiczów, ++ z rodz. Sikorskich, Pietkiewiczów, Czekalskich i Pawlików,

+Barbarę, Czesława Ziętarskich, ++ z rodz. Leńdźwów i Bernasików,

+Józefa, Bogusława Kędzierskich,

+Romana, Jana, Stanisławę Strączkiewiczów, Józefa, Wawrzyńca, Franciszka Pawlików, Józefa, Janinę Górczyńskich,

+Władysława Strączka,

+Zofie, Józefa Sowa, Leona, Stanisławę Kędzierskich,

+Helenę, Stanisława, Kazimierza Wites, ++ z rodz. Witesów i Zaworów,

+Henryka, ++ z rodz. Zielińskich i Puchałów,

+Franciszka, Mariannę, Jadwigę, Stanisławę Florczyków, Karola, Annę, Michalinę, Wandę Dobrowolskich,

+Władysławę, Zdzisława Zachariasz,

++ z rodz. Blachów,

+Władysławę Gnidzińską,

+Helenę, Romana Strączkiewiczów,

+Helenę, Bolesława Kowalczyków, Pawła, Janinę, Jana Tyburczyków, Zuzannę Błajszczak, Sławomira Kowalczyka,

+Zofię Domagała, Mariannę Lepiarz, Janinę Wincentego Jastrzębskich,

+Michalinę, Mariana, Grzegorza Siwek, Stanisława, Zdzisława Białczyk, Wincentego, Jadwigę Cak, ++ z rodz. Białczyków, Caków i Siwków,

+Jana, Zofię Wypych, Zofię Domagała, ++ z rodz. Wypychów, Gilów i Domagałów,

+Stanisława, Jana Lozio, Mariannę, Wojciecha Stefańskich, Adama Strączka,

+Bogdana Wojciechowskiego, Józefa, Irenę Lozio,

+Janinę, Henryka, Leszka Matura, Zdzisława Szałaj,

+Józefa, Józefę Salamon, Stefana, Katarzynę Kędzierskich

+Jerzego Kocjan, Aleksego, Bronisławę, Zenonę, Marię Węglińskich,

+Juliana, Katarzynę Zachariasz,

+Annę, Stanisława Wrona, Magdalenę, Jakuba Kwiecień, ++ z rodz. Wronów i Kwietniów,

+Stanisława Dąbka, Genowefę, Stefana Jończyków, Bolesława Lacha,

+Zofię, Wincentego, Agnieszkę Piwowarskich, Liliannę Pochopień, Józefa, Ludwikę Cepaków,

+Zofię, Franciszka, Henryka, Stefana Strączków,

+Rozalię, Józefa, Wojciecha Ziębów, ++ z rodz. Ziębów i Miszczyków, Jana Makarewicza, Zofię Trzcińską, ++ z rodz. Makarewiczów i Trzcińskich,

+Leokadię, Stefana, Józefa Lach, Urszulę Strączek, Marię Dąbrowską,

+Ludwikę, Mariannę, Jana, Mateusza, Józefa Żaków, Annę, Jakuba Młyńczaków, ++ z rodz. Dudów,

+Jana, Helenę, Franciszka, Kazimierza Pasternaków, Franciszka, Uljannę, Stefanię Młyńczaków,

+Walentego, Józefę, Helenę, Stanisława, Franciszka Margiel,

+Mariannę, Krzysztofa Bisikiewicz, Wojciecha Kolb, Ludwikę, Stanisława Lnianych,

+Katarzynę, Władysława Ziółkowskich, Karolinę, Jana, Stefana Wojciechowskich, Juliannę, Jana, Teklę Ziółkowskich, Stanisławę, Stanisława Gajos,

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.