Wypominki

Za zmarłych zgłoszonych w Wypominkach modlimy się przed Mszą św. o godz. 8.oo w Węchadłowie oraz przed Mszą św. o godz. 10.oo i 12.oo w Górach. Wypominki na rok 2016/2017 można zgłaszać u ks. Proboszcza. Jeśli nie będzie zastrzeżenia Wypominki będą opublikowane na stronie internetowej parafii.

Wypominki zamieszczone na stronie internetowej naszej parafii zawierają wszystkich zgłoszonych do modlitwy bez rozróżnienia na okres czytania w kościele: miesięczne (XI), kwartalne (XI-I), półroczne (XI-IV) i roczne (XI-X). W kościele to rozróżnienie zostało zachowane.

Ewentualne błędy lub zmiany prosimy zgłaszać u ks. Proboszcza lub na adres: parafiagory@gmail.com

(aby wyświetlić Wypominki należy ‚kliknąć’ odpowiednią godzinę)

GODZ. 8.oo:

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Mieczysława Jaworskiego, ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Piotra Jarosza, ks. Grzegorza Zacharskiego, ks. Józefa Zbroszczyka, ks. Edwarda Skotnickiego, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Piotra Klimczyka, ks. Marka Wites, ks. Krzysztofa Liburskiego, ks. Tadeusza Skrzyniarza, księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów,

+Reginę Godlewską,

+Reginę Magdziarz, Zofię, Waleriana Głowacz, ++ z rodziny i pokrewieństwa,

+Karolinę Miśta,

+Józefę, Józefa Góras,

+Genowefę, Franciszka, Stanisława Malechów,

++ z rodz. Kowalskich i Zielińskich,

++ z rodz. Gościów i Dzierżaków,

+Mieczysława Bartosińskiego, Mariannę, Władysława Bukowskich, ++ z rodziny,

+Władysława, ++ z rodz. Sokołowskich i Kowalskich,

+Zofię, Tadeusza Zięba, Łucję, Adama Jędrszczyk, Henryka Sowa,

+Jana, Wiktorię, ++ z rodz. Mazurów, Majów, Jerzego Stępnia,

+Władysława, Witolda, ++ z rodz. Zdonków i Flisowskich,

+Zofię, Juliana, ++ z rodz. Mazurów i Flisowskich,

+Mariannę, Władysława Górasów,

+Karola, Walerię Leks, ++ z rodziny,

+Katarzynę, Władysława Ziółkowskich,

+Józefa, Genowefę Skoczek,

+Mieczysława, ++ z rodz. Dzierżaków i Felisów,

+Marię Ciesielską, Zofię, Józefa Góras,

+Annę, Kazimierza, Wiktorię, Józefa, Marię, Jana, Mieczysława, Zenona Sokołowskich, Wiktorię, Antoniego, Feliksa Śliwów, Tadeusza Hanasa,

++ księży: Soczawę, Cygana, Michońskiego, Jakubka, żołnierzy poległych w obronie wiary i Ojczyzny, ++ sąsiadów i znajomych, ++ z rodz. Mazurów, Tazbirów, Majów, Jana Koczaja,

+Piotra, Małgorzatę Tazbir, Piotra, Konstancję Mazur, Władysławę, Henryka Stradomskich, Zofię, Juliana, Stanisława, Edwarda Mazur, Alfreda, Jana, Wiktorię, Felicję Maj, ++ z tych rodzin,

+Katarzynę, Władysława, Juliannę, Jana, Teklę Ziółkowskich, Karolinę, Jana, Stefana Wojciechowskich, Stanisławę, Stanisława Gajos,

+Piotra, Konstancję, Jana, Wiktorię, Edwarda, Juliana, Stanisława, Zofię Mazurów, Jana, Wiktorię, Felicję, Alfreda Majów, Piotra, Małgorzatę Tazbirów, Józefa, Genowefę Skoczków, Władysławę, Henryka Stradomskich, Jerzego Stępnia, ++ z tych rodzin

+Józefę, Władysława, Mieczysława Papaj,

+Zofię, Jana Dzierżaków, ++ z tej rodziny,

+Stanisława, Weronikę Mazur, Adama Sierpnia, ++ z rodz. Mazurów i Sierpniów,

+Stanisława, Krzysztofa, Kazimierza Mentlów, Annę Kucharską,

+Roberta Komóra, ++ z rodziny,

+Mieczysława, ++ z rodz. Ziębów, Franciszka, Anielę, ++ z rodz. Kruków,

+Władysława, Zofię Wojciecha, Tadeusza Kasprzyków, Józefa, Helenę, Tadeusza Stanków,

+Stanisławę, Franciszka Krupów,

+Stanisławę, Andrzeja Słotów, Katarzynę, Franciszka Grochowinów, ++ z rodz. Słotów, Grochowinów, Prażaków, Rogowskich i Maślanków,

+Józefa Ziębę, Helenę, Franciszka, Mariana Łękawskich,

+Natalię, Stefana Piasek, ++ z rodz. Piasków, Sochów i Ziębów,

+Marię, Marka, Jerzego Błaszkiewicz,

+Mariolę Lach,

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła, kaplicy i parafii  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

GODZ. 10.oo:

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Mieczysława Jaworskiego, ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Piotra Jarosza, ks. Grzegorza Zacharskiego, ks. Józefa Zbroszczyka, ks. Edwarda Skotnickiego, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Piotra Klimczyka, ks. Marka Wites, ks. Krzysztofa Liburskiego, ks. Tadeusza Skrzyniarza, księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoninę i Antoniego Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów,

+Reginę Godlewską,

+Reginę Magdziarz, Zofię, Waleriana Głowacz, ++ z rodziny i pokrewieństwa,

+Karolinę Miśta,

+Mariannę, Stanisława, Marka, ++ z rodz. Owczarków i Świetlików,

+Zofię, Władysława Pawlików, Marka, Marię, Zbigniewa Skibów, Ludwikę, Andrzeja, Kacpra Kwietniów,

+Beatę Gołpyś,

+Antoniego, Mariannę, Wincentego, Katarzynę Golików, Zofię, Kazimierza Łukasików,

+Józefa, Jana, Stefanię, ++ z rodz. Kasprzyków,

+Zofię Sękacz, Janinę, Stanisława Ofanowskich, Franciszkę, Marcina Kierkowskich, ++ z rodziny,

+Halinę, Zenona, Franciszka, Władysławę Szymańskich, Mariannę, Henryka Strączkiewicz,

+Weronikę, Stefana Młyńczaków, Felicję, Władysława Kubików,

+Stanisławę, Zofię, Władysława Sobczyków, Edwarda Grzybczaka,

+Zofię, Józefa Witesów,

+Bogdana Mazurkiewicza,

+Tadeusza Kasprzyka, Ludwikę, Stanisławę, Jana Stefańskich,

+Cecylię, Franciszka, Stefana, Bronisławę Rosików, Stanisława Świetlika,

+Henryka, Mieczysława Ofanowskich, Mariannę Karpińską, Piotra Kuc,

+Katarzynę, Stanisława Jędrszczyków,

+Janusza Szulca,

+Józefę Matuszczyk, Piotra Stawiarskiego, Mariannę, Piotra Pasternak, Teresę Sęk,

+Mieczysława, Franciszka, Antoniego Sokołowskich, Jana, Józefę, Wacława, Stanisława Krzych,

+Juliannę, Walentego Gładyszów,

+Genowefę, Józefa Jędrszczyków,

+Marka, Stefana, Julię, Stanisława Jakubowskich, Weronikę, Stefana Młyńczak,

+Jacka, Janinę, Władysławę, Stanisława Strączek, Walerię, Stanisława Wojciechowskich

+Czesława, Juliana, Zofię Kocjan, Józefa, Mariannę, Stanisławę Florczyków,

+Stanisława Ciszka, Mariannę, Józefa Swatów,

+Romana, Jana, Stanisławę Strączkiewiczów, Józefa, Wawrzyńca, Franciszkę Pawlików, Józefa, Janinę Górczyńskich,

+Mariannę Motyczyńską, Zenonę, Stanisława Pastuszka, Zofię, Władysława Ryńskich, Leona, Stanisławę Kędzierskich, ++ z tej rodziny,

++ z rodz. Skibów i Wyczyńskich,

+Helenę, Juliana Golik, Zofię, Józefa Sobczyk,

+Wiesławę, Józefa Zachariaszów,

+Romana, Teresę, Ludwikę, Stanisława, ++ z rodz. Kot, Władysława Cepaka, Antoninę Cieślik,

++ z rodz. Świetlików i Bernasików,

+Genowefę, Józefa, Józefę, Józefa Symber, Juliannę, Jana Nowaków,

+Mariannę, Władysława, Urszulę, Władysława, Edwarda, Mieczysława Jobczyków, Stanisława Walczyka,

+Ewę, Leona Strączek,

+Józefa, Walentego, Wiktorię Wites, Zofię, Stefana Pieterwas,

+Stanisława, Józefę, Józefa, Wiesława Strączków,

+Czesława, Stanisławę, Stanisława, Wandę, Krystynę Ziębów, Józefa, Jana, Władysławę Strączkiewiczów, Zofię, Szczepana Kurczynów, Eleonorę Reimer,

+Daniela Woźniaka, ++ z rodziny

+Romana Sosińskiego, Mariannę, Stanisława Sobczyków, Józefę, Franciszka Sosińskich,

+Jerzego Kocjan, Aleksego, Bronisławę, Zenonę, Marię Węglińskich,

+Anielę, Wawrzyńca, Józefa Lach,

+Stanisława Sosińskiego,

+Władysławę, Stanisława, Leokadię Kwiecień,

+Zofię, Józefa, Franciszkę Sosińskich,

+Marię, Pawła, Danutę, Romana Michno, Stanisławę, Józefa, Piotra Łaptos,

+Jerzego, Henryka, Marię, Stanisława Wójcików, Otolię, Stanisława Symbrów,

+Henryka, Stanisława, Katarzynę Kocjan, Bolesława, Zofię Lozio,

+Kazimierza, Tadeusza Wites, Michała, Ludwikę, Stanisława Wojciechowskich, Grzegorza Wites,

++ z rodz. Blachów,

+Józefa, Wiesława Buskich,

+Stanisławę, Bolesława Ciepierskich,

+Mariana, ++ z rodz. Hanas,

+Franciszka, Mariannę, Stanisławę, Jadwigę Florczyków, Karola, Annę, Michalinę, Wandę Dobrowolskich,

+Janinę, Władysława Pasternak, Marię, Stanisława Sroka,

+Władysławę Gnidzińską,

+Józefa, Feliksa, Tadeusza Bieleckich, ++ z rodziny,

+Bolesława, Jadwigę, Alinkę Kocjan,

+Stanisława Marca,

+Otolię, Stanisława Symber,

+Bronisławę, Franciszka Łaptos, Józefę, Adama Zaborowskich,

+Henryka, Janinę Jobczyków,

+Halinę, Czesława, Józefę, Stanisława Ryńskich,

+Czesława Kierkowskiego,

+Władysława Młyńczaka,

+Zygmunta, Józefa Walczak, Barbarę Jara, ++ z rodz. Grędów i Walczaków,

+Jana, Józefę, Stanisławę, Jana, ++ z rodz. Piwowarskich i Boksów,

+Władysława, Helenę Chabińskich, Henryka Młyńczaka

+Stanisława Dzierżaka, ++ z rodz. Golików i Lutych,

+Stanisława, Ludwikę, Antoniego Kaleta, Helenę, Genowefę, Józefa Lach,

+Marcina, Mariannę, ++ z rodz. Gruczołów, Sosińskich i Mączkowskich,

+Marię, Michała Kasprzyk, Annę, Stanisława Sosińskich,

+Władysławę, Aleksego, Stanisława Stanek,

++ z rodz. Czerkaskich, Dzierżaków, Schabów,

+Marię, Władysława Lozio, Józefę, Szczepana Chabińskich,

+Józefa, Walerię, Aleksandra, Marię Ciepierskich, Szczepana, Mariannę Pieterwas,

+Józefa, Marcina Strączek, Katarzynę, Karola Zachariasz,

+Irenę, Józefa Lozio, Bogdana Wojciechowskiego,

+Jana, Józefa, Stanisławę Ryńskich,

+Daniela, Franciszkę, Bolesława, Władysława Stawiarskich, Zofię, Stanisława, Józefa Kasprzyków, Joannę, Stanisława Wasiluk,

+Helenę, Stefana, Adama Zachariasz,

+Anielę, Stanisława, Magdalenę, Michała, Franciszka Strączków, Beatę, Anielę, Jana Gołpyś,

+Wojciecha, Józefę Modelskich, Mariannę, Józefa Kierkowskich,

+Romana, Jana, Stanisławę, Strączkiewiczów, Józefa, Wawrzyńca Pawlików, Janinę, Józefa Górczyńskich, Marcina, Agnieszkę, Zofię Bębenków, Ryszarda, Juliana, Leokadię Stanków, Irenę Śliwa, Zofię, Piotra Krzemieniów,

+Mariannę, Piotra, Franciszka, Kazimierza, Bogusławę Golik, Kazimierza, Zofię Kasprzyk, Stanisławę, Ludwika Woźniczko,

+Józefa Owczarka, Annę, Stanisława Szafarskich, Irenę, Teresę, Stanisława Młyńczaków, Józefę Stępień,

+Agnieszkę, Antoniego, Ludwikę, Andrzeja, Kacpra Kwietniów,

+Pawła, Józefę Chabińskich, Walentego, Józefę Marców,

+Wojciecha, Józefę, Stanisława, Stanisława, Zofię, ++ z rodz. Zachariaszów i Wojciechowskich,

+Helenę, ++ z rodz. Puchałów i Sowów,

+Mariana, Michalinę, Grzegorza Siwek, Wincentego, Jadwigę Cak, Annę Mitręga, Stanisława Białczyka, Mariannę, Tomasza Siwek, ++ z rodziny,

+Mariannę, Władysława, Józefa Sowów, Stanisława Staszowskiego, ++ z rodz. Sowów i Pasternaków,

+Józefa, Tomasza Młyńczaków, ++ z rodziny

+Stanisława, Krzysztofa, ++ z rodz. Młyńczaków,

+Janinę Zielińską, Karolinę Młyńczak,

+Józefa Lozio, Józefa, Helenę Wites, Zofię, Bolesława Lozio, ++ z rodz. Loziów i Witesów,

+Tadeusza, ++ z rodz. Filipów,

+Jana, Zofię, Stefanię Ciepierskich,

+Władysławę, Zygmunta, ++ z rodz. Kot,

+Genowefę, Antoniego, Józefa Strączkiewiczów,

+Stanisławę, Stefana Strączków, Józefę, Henryka Hola, Kazimierę, Mieczysława Sikorów,

+Adelę, Józefa, Katarzynę, Stanisława Jakubowskich,

+Eugeniusza, Marcina, Monikę, ++ z rodz. Młyńczaków, Elżbietę Gruszka,

+Józefa, o. Piotra Lachów, Grażynę, Jana Wójcików, Zofię, Bronisława Jędrszczyków, Ewę, Wawrzyńca Młyńczaków,

+Krystynę Cepak,

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

GODZ. 12.oo:

W naszych modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+Ks. biskupa Mieczysława Jaworskiego, ks. Stanisława Śliwińskiego, ks. Mieczysława Milewskiego, ks. Stanisława Mzyka, ks. Piotra Jarosza, ks. Grzegorza Zacharskiego, ks. Józefa Zbroszczyka, ks. Edwarda Skotnickiego, ks. Stanisława Sztafrowskiego, ks. Piotra Klimczyka, ks. Marka Wites, ks. Krzysztofa Liburskiego, ks. Tadeusza Skrzyniarza, księży, którzy posługiwali w tej parafii,

+s. Anielę Góras, s. Bronisławę Pawłowską, s. Teofilę Sokołowską, s. Katarzynę Sokołowską, s. Alojzę Flisowską, s. Genowefę Zięba,

+Stanisławę Szymkiewicz, Henryka Meta, Antoniego i Antoninę Rowińskich, Jerzego Petrusa, Mariana, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Władysława, ++ z rodz. Czupryńskich i Szymkiewiczów,

+Reginę Godlewską,

+Reginę Magdziarz, Zofię, Waleriana Głowacz, ++ z rodziny i pokrewieństwa,

+Karolinę Miśta,

+Zofię, Józefa Bogdan,

+Janinę, Katarzynę, Stanisława, Józefa Kwietniów,

+Jana, Władysławę Cepak, ++ z rodziny,

+Andrzeja, Józefę, Władysława Strączkiewiczów,

++ z rodz. Sowów i Kędzierskich,

+Władysławę, Zdzisława, Katarzynę, Juliana Zachariasz,

+Adelę, Władysława Pasternaków, Helenę, Romana Ziółkowskich,

+Mieczysława, Władysława Klamka,

+Wiktora, ++ z rodz. Wyczyńskich i Szostaków,

+Mariannę, Stefana Żak, Annę, Helenę Bałaga,

+Annę, Mieczysława, ++ z rodz. Flisowskich i Szymików,

+Stanisława Strączka, Natalię, Tadeusza, Józefa, Krystynę Kasprzyków,

++ z rodz. Dębskich i Kisielewskich,

+Jana, Stanisławę Lozio, Adama Strączka, Mariannę, Wojciecha Stefańskich, ++ z rodziny,

+Waldemara Lizaka, Władysławę, Stanisława, Józefa Grochowinów, Mariannę, Andrzeja, Łukasza Ziębów,

+Zofię, Bronisława Wojtasików,

++ z rodz. Młyńczaków i Pasternaków,

++ z rodz. Chabińskich i Ryńskich,

+Marię, Antoniego, ++ z rodz. Marmuźniak i Leńdźwa,

+Stanisława Dąbka, Genowefę, Stefana Jończyk, Bolesława Lach,

+Józefa, Bogdana Kędzierskich,

+Władysława, Stanisławę, Henryka, Krystynę Sobczyków, Władysława Smogóra, ++ z rodz. Sobczyków, Wojtasików, Smogórów,

+Władysława, Helenę, Stefana, Henryka Szymańskich, Marię Schab, Mariannę, Michała Góraków, ++ z tych rodzin,

+Stanisława, Stanisławę, ++ z rodz. Kwietniów i Ziębów,

+Helenę, Romana Strączkiewiczów,

+Zbigniewa Sikorskiego, ++ z rodz. Sikorskich, Pietkiewiczów, Czekalskich i Pawlików,

+Władysława, Zofię, Franciszka, Henryka, Stefana Strączków,

+Irenę Golik, Juliana, Ludwikę Dębskich,

+Zofię, Józefa Pasternaków, Janinę Kwiecień,

+Mariannę, Mieczysława Lach, Wiesławę, Stanisława Młyńczaków,

+Katarzynę, Jana Kozioł,

+Helenę, Stanisława Wites, ++ z rodz. Zaworów i Witesów,

+Walentego, Józefę Maj, Zuzannę, Juliana Mędrych,

+Henryka, Zofię, Józefę, Piotra, Edwarda Hanasów, Mariannę, Wawrzyńca, Jana Lolów, Zofię, Piotra Hanasów, Zofię, Józefa Schabów, Mariannę, Tomasza Grzybów, Katarzynę, Marcina Kwietniów, ++ z rodz. Hanasów, Lolów, Schabów, Grzybów, Kwietniów, Zofię Piwowarską,

+Barbarę, Czesława Ziętarskich, Marię, Helenę, Adama, Kazimierza, Jana Bernasik, Jadwigę, Tomasza Leńdźwa,

+Ludwikę, Józefa Żak, Jana, Aleksandra Kozioł, Katarzynę, Zofię, Józefa, Władysława, Błażeja Kwiecień,

+Ludwikę, Mariannę, Jana, Mateusza, Józefa Żaków, Annę, Jakuba Młyńczaków, ++ z rodz. Dudów,

+Stanisławę, Gabriela, ++ z rodz. Toboła,

+Janinę, Henryka, Leszka, ++ z rodz. Matura, Zdzisława Szałaj,

+Marię, Józefa Gładyszów, Teklę, Stanisława, Józefa Świetlików, ++ z rodz. Świetlików i Gładyszów,

+Władysławę, Zygmunta Kot, Irenę, Stanisława, Teresę Młyńczak,

+Franciszka, Annę Wojtasików, Anielę, Józefa, Mariannę, Stanisława Kubików, ++ z rodziny,

+Rozalię, Sebastiana Ryńskich, Klarę, Walentego Bałaga, ks. Jana Cygana, ks. Władysława Jakubka,

+Józefa, Józefę Salamon, Stefana i Katarzynę Kędzierskich, Marię, Krzysztofa Bisikiewicz, Wojciecha Kolb,

+Stanisława Białczyka, Michalinę, Mariana, Grzegorza Siwek, ++ z rodziny Białczyków, Caków i Siwków,

+Zofię Domagała, ++ z rodz. Domagałów i Lepiarz,

+Jana, Krystynę Świetlików,

+Pawła, Janinę, Jana Tyburczyków, Helenę, Bolesława Kowalczyków, Zuzannę Błajszczak,

+Wiktorię, Stefana Pituła,

+Władysława Rogóz,

+Helenę, Bolesława Kowalczyków, Katarzynę, Franciszka Grochowinów, Stanisławę, Andrzeja Słotów, ++ z rodz. Kowalczyków, Grochowinów, Słotów, Maślanków,

+Józefę, Władysława Matuszczyków,

++Fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła i parafii  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.